Més info

08mar2018 10:57 Antiguitat: 11 days

Més de 6.000 escolars han participat en tallers de foment de la igualtat

Categoria: Igualtat gènere, Educació, Destacat

Les activitats posen èmfasi en el fet que tots i totes som responsables de crear una societat més justa i igualitària, sense discriminació per raons de sexe o d’orientació sexual.

A través del Programa d’activitats educatives complementàries (PAECC), l’Ajuntament té en marxa diverses accions formatives a tots els centres educatius per fomentar la igualtat de gènere i fer prevenció de les violències masclistes. Des del 2015 un total de 6.348 escolars hi han participat.

Aquests alumnes d’educació infantil, primària i secundària han treballat en tallers i activitats dedicades al foment de la igualtat entre homes i dones i a l’erradicació de conductes de discriminació per raó de gènere o d’opció afectivosexual. S’han fet 251 tallers en escoles i instituts, adaptats a les diferents etapes educatives i amb el nexe comú de la defensa d’una societat de valors.

Les activitats posen èmfasi en el fet que tots i totes som responsables de crear una societat més justa i igualitària, sense discriminació per raons de sexe o d’orientació sexual. El col·lectiu adolescent rep ajuda per identificar i prevenir les relacions tòxiques i per entendre que l’amor romàntic no té res a veure amb el control de la parella. Alhora es treballa a trencar el binomi de masculinitat associada a comportaments de risc o violents. Un altre dels objectiu és el foment de l’autoestima. També s’insisteix en la importància de garantir el respecte per la diversitat afectiva i sexual i el desenvolupament de la identitat sexual com a base d’una vida adulta més feliç i saludable.