Més info

16mar2017 13:07 Antiguitat: 1 year

Més agilitat als tràmits amb la Finestreta Única Empresarial

Categoria: Economia, Comerç, Treball, RSS Info, Destacat

L’Ajuntament s’ha adherit a la plataforma digital de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permet accedir al Canal Empresa on hi ha La Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquesta adhesió afavorirà les persones emprenedores que vulguin obrir un negoci a la nostra ciutat.

La FUE és un punt de referència per fer els tràmits administratius necessaris per desenvolupar la seva activitat, ja que facilita l’accés a la documentació i als tràmits municipals, amb la reducció de les bar-reres per obrir una activitat econòmica. S’afavoreix així la creacióde nous negocis i es dona compliment ala Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Mitjançant la FUE les persones empresàries o emprenedores podran tramitar, electrònicament, des de qualsevol lloc, els tràmits municipals associats a la implantació d’una nova activitat a Santa Coloma de Gramenet. Aquestes gestions ja es poden fer presencialment al punt FUE de la Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), mitjançant la sol·licitud d’una cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 (de 9.00 a 14.30 h).