Més info

16mar2017 13:55 Antiguitat: 1 year

L'Ajuntament revalida la qualificació de 100% com a organització transparent

Categoria: Alcaldia, RSS Info, Destacat

La Universitat Autònoma atorga un nou segell InfoParticipa per transparència en aquest web municipal. Es fomenta una nova relació amb la ciutadania ampliant l'escolta activa i la proximitat.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha revalidat el segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local en l'avaluació que s'ha realitzat del web municipal durant l'any 2016. Aquesta certificació l'atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB ) a partir de les anàlisis de la seva Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. Les beneficiàries són les pàgines web municipals que publiquen informació i faciliten el coneixement sobre els representants polítics del municipi, indiquen com es gestionen els recursos col·lectius i expliquen quines formes de participació es posen a l'abast de la població per opinar sobre els projectes de la localitat.

Aquest segell es concedeix quan l'avaluació dóna com a resultat un cent per cent de puntuació, com ha estat el cas d'aquest web. InfoParticipa és una marca de qualitat que ofereix garanties de confiança i credibilitat a la ciutadania, i és també un incentiu per als responsables polítics i tècnics. L'Ajuntament ja va rebre aquest mateix reconeixement en l'última edició, la del 2015, on hi havia menys indicadors que en l'actualitat, que estan adaptats a la Llei de Transparència aprovada el 2014.

L'Ajuntament està subjecte a tres avaluacions externes sobre el nivell de transparència que ofereix. Al costat de la de InfoParticipa, la del Síndic de Greuges i la de l'organisme Transparència Internacional vetllen per una correcta aplicació de la normativa en aquest camp. En els últims anys, s'ha fet un esforç important en aquest sentit. Amb aquesta finalitat es va crear en l'inici d'aquest mandat una Direcció de Participació i Transparència, que treballa perquè el nostre Ajuntament aconsegueixi els màxims nivells de transparència i bon govern fomentant una nova manera de treballar des de l'escolta a la ciutadania i ampliant la vocació de proximitat. Programes d'actuació municipal com les «Regidories de districte» o «L'Alcaldia als barris» es duen a terme amb aquestes finalitats i han ampliat el seu projecte inicial.

Per tal d'augmentar la transparència de l'Ajuntament com a organització, també s'ha iniciat la implementació de les cartes de servei dels departaments municipals i l'elaboració d'un codi ètic, ja que aquestes informacions posen a l'abast de la ciutadania les prestacions, els compromisos de qualitat i els mecanismes de funcionament de cada servei municipal, el que possibilita poder opinar sobre ells i suggerir millores en benefici de la qualitat permanent. Amb la incorporació gradual de les cartes de servei, el nostre Ajuntament augmenta el nivell de transparència més enllà dels punts obligatoris de la llei.

Per contribuir a la sensibilització sobre la importància de la transparència i el bon govern en l'Administració local, s'ha programat una jornada d'estudi i reflexió, oberta a tota la ciutadania, per al 16 de juny pròxim.