Més info

08gen2018 08:05 Antiguitat: 109 days

El Ple dóna llum verda al Pressupost municipal del 2018, que augmenta la inversió social

Categoria: Ple Municipal, Taxes i impostos, Economia, RSS Info, Destacat

Al darrer Ple de l’Ajuntament de l’any 2017, celebrat aquest dilluns 18 de desembre, ha destacat l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal del 2018, on s’augmenta la despesa destinada a les polítiques socials i es prioritza la reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic. A la sessió també s’han aprovat les Ordenances Fiscals i els Preus públics per al proper any i s’ha posat a disposició de la Generalitat un solar per a la construcció de la futura Escola Santa Coloma.

Aquest dilluns 18 de desembre s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple municipal del mes de desembre, la darrera de l’any 2017, on s’ha donat llum verda  –amb els vots afirmatius del Grup Municipal del PSC i en contra del PP, GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM Gramenet- a la proposta definitiva del Pressupost General de la Corporació Municipal 2018, que contempla els pressupostos de l’Ajuntament, del Patronat Municipal de la Música i de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls.

Amb un import total de 103.223.886,20 euros, un 5,65% més que al 2017, les tres línies prioritàries de l’acció de l’Ajuntament continuen sent les polítiques de cohesió social, d’atenció i suport famílies, el manteniment de l’espai públic i la promoció i la reactivació econòmica de la ciutat. Els Pressupostos Generals de l’Ajuntament compleixen amb el que disposa l’article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Increment de les partides socials

Per una banda, es destinaran més de 5 milions d’euros per pal•liar els efectes de la crisi que encara pateixen molts colomencs i colomenques. En aquest apartat de polítiques socials destaca l’augment en 1,8 milions d’euros per al reforç dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, en casos com el de risc de desnonament, la inversió per pal•liar els efectes de la pobresa energètica, la cobertura de les necessitats d’alimentació bàsica a la ciutadania i de suport a l’educació en la infància i l’adolescència –com són les beques menjador, llibres i ordinadors gratuïts.

Altres dades destacades en inversió social són els 700.000 euros d’augment a la partida dedicada al Fons municipal de Contingència Social, que recull els ajuts que atorga l’Ajuntament a les persones i les famílies que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, els subministraments de la llar, l’alimentació bàsica o la roba, i els dos milions d’euros dedicats a la consolidació de la xarxa pública de les llars d’infants, entre altres. També augmenten les partides destinades als Serveis d’Atenció Domiciliària, a Solidaritat i Cooperació, cicle festiu, a la lluita contra la violència de gènere, al lloguer social, a la memòria històrica i a les iniciatives de defensa del col•lectiu LGTBI per al 2018, entre altres.

Més inversió en la lluita contra l’atur


A l’apartat de promoció i reactivació econòmica, hi destaca l’augment de 100.000 euros per al Pla d’Ocupació Local, arribant als 800.000 euros per al 2018, per a la lluita contra l’atur a través de l’empresa municipal Grameimpuls. Altres dades són els 452.000 euros dedicats a la promoció de la ciutat i el comerç local i l’increment en 100.000 euros per a la consolidació del circuït del comerç social (moneda digital local “Grama”).

Augment en neteja viària i manteniment via pública


Pel que fa al manteniment de l’espai públic, aquest augmenta en 125.000 euros l’apartat dedicat a les polítiques de Medi ambient i d’educació mediambiental, en 560.000 euros la neteja viària i dels edificis, en més de 600.000 euros la millora de parcs i jardins i en més de 200.000 euros el manteniment de la via pública, la senyalització viària i el clavegueram.

Congelació de tributs i subvencions al comerç


Les Ordenances Fiscals i els Preus Públics han estat aprovats de manera definitiva amb els vots afirmatius del PSC i en contra de la resta de grups (PP, GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM Gramenet). Com a criteri general hi ha una congelació de tots els tipus impositius (taxes i preus públics) llevat de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) que augmenta al voltant d’un 6% pels canvis que hi ha hagut dels valors cadastrals dels habitatges i a alguns preus públics aplicats als concessionaris dels equipaments esportius amb una lleugera actualització de tarifes.

Quant a la política fiscal (tributació 2018) cal destacar, entre altres, que es mantindran les subvencions a l’IBI que atorga l’Ajuntament a famílies monoparentals i monoparentals, a majors de 65 anys i a persones aturades, alhora que s’augmenta de 70 fins a 100 euros de bonificació als col•lectius mencionats; també hi destaquen les subvencions al comerç per fomentar l’ocupació o iniciar el seu negoci, així com l’augment del 50 al 75% de les bonificacions als establiments comercials que estiguin ubicats en entorns i carrers que es remodelin.

Pas endavant per al projecte Nova Escola Santa Coloma

En aquesta sessió ordinària del Ple també s’ha aprovat la proposta de posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’un solar de titularitat pública, de 4.120m2, per ser destinat a la construcció de la denominada ‘Escola Santa Coloma’, una demanda de l’Equip de Govern local a la Generalitat per poder així donar resposta a la necessitat de construir a Santa Coloma un nou equipament destinat a l’escolarització en l’etapa de 3 a 16 anys. Aquest espai que es cedeix al govern català –que és qui té la competència per a construir les escoles públiques- serà destinat a equipament docent de nova creació. El solar en qüestió està ubicat entre els carrers de Francesc Moragas i Sant Joaquim i el passeig de la Salzereda, al denominat “solar de les aigües”. Donades les necessitats de noves places escolars en les etapes d’educació infantil, primària i secundària a la ciutat, l’objectiu de l’Equip de Govern municipal, en negociació amb la Generalitat, és que el govern català construeixi un Institut-Escola. A partir d’aquesta aprovació per Ple, el següent pas és que la Generalitat planifiqui aquesta construcció dins la seva programació de nous equipaments escolars i doti de pressupost el projecte per poder-ho executar, que serà els següents passos a desenvolupar.

Mocions aprovades:

- Presentada pels GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET. Hi vota a favor el PSC i s'hi abstenen el Partit Popular i Ciutadans.
Moció contra el reconeixement per part dels EUA de Jerusalem com la capital d’Israel.

- Presentada pels GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR. Aprovada per unanimitat amb el vot favorable de Gent d'Esquerres ICV-EUiA i SOM Gramenet
Moción por una Santa Coloma de Gramenet amiga de la infancia.