Més info

06nov2017 22:14 Antiguitat: 168 days

El Ple aprova inicialment un pressupost per al 2018 amb un augment de 1,8 milions d’euros en polítiques socials

Categoria: Ple Municipal, Economia, Taxes i impostos, RSS Info, Destacat
foto. Moment del ple municipal

Aquest dilluns 6 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal on s’ha aprovat de manera inicial, entre altres temes, el Pressupost municipal per al 2018, que prioritzarà com en anys anteriors les polítiques socials, el manteniment de l’espai públic i la reactivació econòmica de la ciutat. També s’hi ha fet una declaració institucional contra la violència vers les dones i s’ha donat llum verda a la remodelació de diferents carrers.

Aquest 6 de novembre s’ha aprovat de manera inicial la proposta de Pressupost General de la Corporació municipal (integrat pels pressupostos de l’Ajuntament de Santa Coloma, el Patronat Municipal de la Música i els de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls) per a l’exercici 2018, amb el vot afirmatiu del grup municipal Socialista, les abstencions del PP, Ciutadans, SOM Gramenet i Gent d'Esquerres - ICV - EUiA.
 
Amb un import total de 103.161.055,10 euros, un 5,58 % més que al 2017, la proposta de pressupost de l’Ajuntament per al 2018, a més de garantir la cobertura dels serveis que es presten a la ciutadania, incrementa la despesa en polítiques socials, sobretot en els programes d’ajuda i atenció a les famílies i els veïns i veïnes que continuen colpejats per la crisi econòmica. Així, es destinaran més de 5 milions d’euros per pal•liar els efectes d’aquesta crisi en els colomencs i colomenques. Les tres línies prioritàries continuen sent les polítiques de cohesió social, d’atenció i suport famílies, el manteniment de l’espai públic i la promoció i reactivació econòmica de la ciutat.
 
El context econòmic actual està marcat per la creació de llocs de treball precaris o temporals, l’augment del consum i la dificultat d’accés al crèdit, que en conjunt estan repercutit de manera negativa en la situació econòmica i social de moltes famílies de la ciutat. En aquest sentit, el Pressupost Municipal 2018 respondrà a aquesta situació, garantint la cobertura de les necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació de molta ciutadania sense recursos, i continuarà fent front a la pobresa energètica que pateixen moltes famílies.
 
La prioritat són les persones
En el pressupost 2018 s’augmenta en 1,8 milions d’euros la despesa destinada al reforç dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, entre els que destaquen els recursos de  suport als veïns i veïnes en risc de perdre els seus habitatges, les accions per pal•liar els efectes de la pobresa energètica, la cobertura de les necessitats d’alimentació bàsica a la ciutadania i de suport a l’educació en la infància i l’adolescència –beques menjador, llibres i ordinadors gratuïts i beques per a les activitats d’estiu i socioeducatives.
En aquest apartat social també s’incrementa la quantitat destinada al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), en 280.000 euros més respecte al 2017. També s’afegeixen 700.000 euros a la partida dedicada al Fons municipal de Contingència Social, que són ajuts que atorga l’Ajuntament a persones i famílies que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, subministraments de la llar, en alimentació bàsica o roba. En l’apartat social creix la inversió dedicada a les persones amb diversitat funcional, a la promoció de la igualtat d’home-dona i contra la violència de gènere (increment de 150.00 euros), així com les partides dedicades a joventut, a la promoció de la memòria històrica i a les polítiques en favor del drets del col·lectiu LGTBI.
Es consoliden els ajuts al pagament del rebut de l’IBI (Impost de Béns i Immobles), per a persones majors de 65 anys, famílies monoparentals i persones aturades, mantenint una dotació econòmica total de 300.000 euros. Per altra banda, malgrat la contínua disminució de les aportacions de la Generalitat a les escoles bressol publiques, l’Ajuntament continuarà destinant 2 milions d’euros a la consolidació de la xarxa pública de les llars d’infants de la ciutat. També es manté el programa d’ajuts a les famílies per a la reutilització dels llibres de text i l’adquisició d’ordinadors personals, augmentant la despesa fins als 940.000 euros/any.
 
 
Reactivació econòmica i manteniment de l’espai públic
A l’apartat de promoció i reactivació econòmica, destaca l’augment de 100.000 euros per al Pla d’Ocupació Local, arribant als 800.000 euros per al 2018, que seran destinats a l’impuls de la formació i a l’execució de plans d’ocupació gestionats per l’empresa municipal Grameimpuls S.A.
Un altre apartat que augmenta és la dotació per als programes “Treball als Barris” i Llei de Barris, entre altres, fins a 500.000 euros, l’objectiu dels quals és la lluita contra l’atur i la millora urbanística dels diferents barris de la ciutat.  Cal destacar que també es destinaran 452.000 euros a la promoció de la ciutat i el comerç local. En aquest marc, s’incrementa en 100.000 euros, el pressupost destinat a la consolidació del circuït del comerç social; és a dir, a la implantació i consolidació de la moneda digital local “Grama”.
Pel que fa al manteniment de l’espai públic, augmenta en 125.000 euros l’apartat dedicat a les polítiques de Medi Ambient i d’educació mediambiental, en 560.000 euros la neteja viària i dels edificis, en més de 600.000 euros la millora de parcs i jardins i en més de 200.000 euros el manteniment de la via pública, la senyalització viària i el clavegueram.
També augmenta la dotació destinada al Patronat de la Música i a les empreses municipals Grameimpuls S.A. i Gramepark S.A., destinades a la promoció de l’ocupació i la lluita contra l’atur, la primera d’elles, i a la gestió dels aparcaments i habitatge públic, la segona.
 
 
Contenció despesa, política fiscal i pressupostària
Com a criteri general, les taxes i preus públics es congelen, a petites excepcions; en el cas dels ingressos tributaris, s’ha previst la congelació de l’Impost de Béns i immobles (IBI) així com la resta d’impostos municipals.
Es consolida la senda de la reducció de la càrrega financera de l’Ajuntament (despesa d’interessos i amortitzacions derivades d’operacions d’endeutament). La ràtio d’endeutament disminueix fins al 48,16%, molt per sota del  màxim que marca l’Estat (75%).
Així doncs, l’augment del pressupost d’ingressos, la contenció en la despesa personal de l’Ajuntament i la reducció de la despesa financera esmentada, permetran donar cobertura i reforçar els serveis públics a la ciutadania sobretot pel que fa a l’atenció i ajuts a la ciutadania.
Precisament un altre punt del Ple ha estat donar compte de l’informe de Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i de les societats municipals, que actualment és a 48 dies a proveïdors, per sota del límit que estableix la llei.
 
 
Llum verda a la remodelació de diferents carrers
A l’apartat de ratificacions d’acords, en el Ple s’ha acceptat una subvenció  de més de 7,4 milions d’euros procedents del PACTE 2016-2019, que executa l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es destinaran a la remodelació de diferents vies de la ciutat. Aquests diners contribuiran a la despesa per la reurbanització que s’està fent a l’avinguda dels Banús (entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer de les Roselles), al projecte de remodelació també en marxa del carrer de Pompeu Fabra (entre San Carles i passeig de la Salzereda), al projecte del carrer de Sant Lluís, i a la reurbanització del passeig de Llorenç Serra (fase II) –que implicarà la creació d’un carril bici i més espais per als vianants- i del passeig de la Salzereda (fase I).
També s’ha aprovat la propera millora d’una de les principals vies d’entrada a la ciutat, la carretera BV-5152 (entre el passeig de Llorenç Serra i el pont de Santa Coloma o pont vell) i del tram del passeig de la Salzereda, entre el carrer de Lluís Companys i el carrer de Pompeu Fabra. Aquesta darrera intervenció, que està previst s’iniciï al gener i que tindrà una durada d’obres d’uns 15 mesos, implicarà l’eliminació del vial de circulació que hi ha sota del pont i la creació d’una rotonda en la confluència del passeig de la Salzereda amb el de Llorenç Serra.
Altes punts tractats en el Ple d’avui ha estat l’aprovació inicial de les cartes de serveis dels Serveis Socials i del Servei d’esports, que s’afegeixen a les altres cartes ja aprovades i que, en conjunt, milloren la informació dels diversos serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania. Es poden consultar aquestes cartes de serveis al web municipal. Aquest punt ha tingut els vots afirmatius dels grups Socialistes, PP i de SOM Gramenet i l’abstenció de Gent d'Esquerres - ICV - EUiA i del Ciutadans.
També s’ha aprovat el Reglament intern de funcionament del Consell de Solidaritat i Cooperació (CSC) de Santa Coloma, amb els vots dels grups Socialista i SOM Gramenet i l’abstenció del PP, Gent d'Esquerres - ICV - EUiA i Ciutadans. Aquest CSC respon al Pla director de Solidaritat i Cooperació actualment en marxa.
 
 
Edifici d’habitatges per a la Gent Gran
Un altre dels punts aprovats ha estat la sol·licitud a la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya de la desafecció de l’edifici que ocupava el CEIP Sant Just al carrer del mateix nom, com a equipament escolar, amb el vot afirmatiu del grup municipal Socialista i l’abstenció de la resta de grups municipals. En aquest sentit, a banda del projecte que té previst la Generalitat –de crear un institut-escola a la ciutat, encara sense determinar el lloc- l’Ajuntament vol destinar aquest espai a zona verda i a un edifici d’habitatges públics per a la gent gran amb serveis i espais comuns. Seria el primer edifici amb aquest fi que s’habilitaria a la ciutat.
També s’ha aprovat avui la proposta inicial del Reglament de funcionament i ús dels equipaments cívics de Santa Coloma, en compliment amb el Pla d’Acció Municipal (PAM), en la redacció del qual han participat 182 persones, representants d’entitats i associacions de la ciutat, entre altres.
 
 
Declaració contra la violència de gènere
 
A la sessió plenària d’avui s’ha aprovat una declaració institucional per a l’eliminació de totes les formes de violència contra les dones, en el marc de la celebració el proper 25 de novembre del Dia Internacional contra la violència vers les dones.
 
MOCIONS APROVADES
  • Moció presentada pels grups municipals de SOM Gramenet i Gent d’Esquerres-ICV-EUiA, pel diàleg, contra l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i per la llibertat dels polítics sobiranistes empresonats. Amb els vots favorables del PSC i en contra de C's i PP.
  • Moció presentada pels grups municipals de Gent d’Esquerres-ICV-EUiA, SOM Gramenet i PSC, en defensa de l’educació com a eina de cohesió. Amb el vot en contra de C's i PP.