Més info

16abr2018 13:00 Antiguitat: 9 days

AVÍS - Vaga a l’Organisme de Gestió Tributària

Categoria: Taxes i impostos, Destacat

L'oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Santa Coloma, c/ Vista Alegre, 17, no atendrà al públic els dies 20 i 26 d'abril i 4 de maig.

Els sindicats amb representació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), han convocat VAGA per als propers dies 20, 26 d’abril i 4 de maig de 2018, no havent-se decretat serveis mínims per a l’oficina d’aquest organisme de Santa Coloma de Gramenet, del carrer Vista Alegre, 17, pel que aquest Organisme no oferirà atenció al públic durant aquests dies.
Per a realitzar tramitació per internet l’ORGT disposa de l’adreça orgt.cat.

La recaptació en termini voluntari que realitza l’Ajuntament en aquesta oficina no es veu alterada.