Més info

07des2017 11:45 Antiguitat: 76 days

Aula d’estimulació multisensorial a l'Escola Bressol Municipal Les Oliveres

Categoria: Educació, D3, Destacat

Aquest curs escolar 2017-2018 s’ha instal·lat una aula d’estimulació multisensorial a l’EBM Les Oliveres ubicada al ptge. Tarragona, s/n (al costat del camp de futbol Les Oliveres).

Aquest espai s’ha obert per la iniciativa del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el suport tècnic i aportació econòmica de la Gerència del Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona.
L'Ajuntament es va adherir a aquest projecte perquè aposta per l'escola inclusiva i vol oferir a la ciutat una EBM que treballi en aquesta línia. En el cas del nostre municipi és un espai innovador on els beneficiaris són els infants amb una edat molt primerenca (4 mesos a 3 anys) A la ciutat ja hi ha una aula d'estimulació multisensorial al CEE Josep Sol per als infants i joves a partir dels 3 anys, que s’ha tingut present com a model.

L’aula d’estimulació multisensorial és una aula creada com a suport per a l’alumnat amb necessitats d’estimulació primerenca o necessitats específiques de suport educatiu (NESE). L’aula d’estimulació multisensorial consta de mobiliari i material de so, llums, imatges que ajuden a l’estimulació sensorial  o relaxació de l’infant.

El projecte que l’Ajuntament vol  implementar  és ambiciós i si a curt i mig termini no és del tot viable l’obrir l’aula a tota la ciutat, perquè no es disposa de transport adaptat a la petita infància, no es descarta que més endavant s'implementi. També es vol oferir com espai per a reunions dels pares i mares dels infants amb NESE (tallers, xerrades...) i per al Centre d’estimulació infantil d’atenció precoç (CDIAP ASPANIDE ) com a recurs per a l'estudi, diagnosi, tractament i valoració dels infants.

L’aula d’estimulació multisensorial aquest curs serà aprofitada pels propis alumnes del centre que estiguin en seguiment pel CDIAP ASPANIDE i comptem amb la col•laboració d’aquests professionals

El material que pugui desplaçar-se podrà ser utilitzat, el temps que calgui,  per la resta d’EBM de la xarxa municipal restants que ho necessitin.