Logo Ajuntament
Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet

El Consell municipal de Serveis Socials és un model de participació cívica amb la finalitat d'implicar a la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en el que es refereix a la definició de necessitats com a la presa de decisions i en la gestió dels serveis. 

Sessió de l'11 d'abril de 2012

Sessió del CMSS. Sala de Plens de l'Ajuntament

El dia 11 d'abril de 2012 es celebrà una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet.

En aquest acte s'explicaren les esmenes que s'han introduït al Reglament del Consell, motivades pels canvis organitzatius que hi ha hagut a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

També es presentà el Protocol de funcionament intern del Consell que té per objectiu facilitar l'intercanvi entre les persones membres del Consell. Aquest document és el fruit del treball que la Comissió impulsora d'aquest Protocol ha dut a terme en els darrers mesos.

El text íntegre del Protocol (format PDF) estarà disponible durant un mes en aquesta plana web municipal per tal de recollir al·legacions i suggeriments de les persones membres del Consell.

 

Per últim, es compartí la informació sobre les Taules sectorials del Consell que, a hores d'ara, es troben en diferents fases de funcionament: 

  • Taula sectorial de Voluntariat social
  • Taula sectorial de Persones amb diversitat funcional
  • Taula sectorial d'Habitatge i inclusió social
  • Taula sectorial de Salut mental i addiccions
  • Taula sectorial de Gent gran

En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió 11/04/12 del CMSS  

 

 

Sessió de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials

Acte de constitució del Consell 16 de febrer de 2011

El dia 16 de febrer de 2011,  a les 18 hores, va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet, amb la presència de 34 persones, entre entitats, organismes i/o institucions de la ciutat. 

L’Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon Gil va obrir l’acte amb unes paraules de benvinguda. Seguidament, l’equip tècnic del Servei de Benestar Social va fer lectura dels nomenaments de les persones membres del Consell.

Es va fer un procés, entre totes les persones vocals i membres del Plenari, per proposar la persona que ostentaria la Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials i la que exerciria de Representant d’aquest Consell en el Consell General de Ciutat.

A continuació, la Tinent d’alcalde ponent de Benestar Social, Dolça Garcia Monroy va exposar el Pla de treball del Consell per a 2011.

L’acte es va tancar amb un torn de paraules.

En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió 16/02/11 del CMSS

 

Sessió sobre el Reglament, estructura i organització del Consell Municipal de Serveis Socials

Sessió del dia 9 de desembre de 2010

En data 9 de desembre de 2010 es celebrà la sessió de treball "Reglament, estructura i organització del Consell municipal de Serveis Socials" . En aquest acte es va presentar el Reglament aprovat definitivament al Ple municipal del 26/10/2010, després del període d'exposició pública.

També es va comptar amb la presència del Sr. Oscar Rebollo, professor de Sociologia de la UAB i expert en participació ciutadana, que oferí la conferència "El treball col·laboratiu davant els nous reptes socials".