Logo Ajuntament
Carrer de Beethoven

Característiques

Àmbit de l’obra:

Carrer Beethoven, des de Sicilia fins a Rambla de Fondo

Previsió d’inici d’obres:

17 de maig de 2010 (aproximadament)

Duració prevista:

5 mesos aproximadament

Adjudicatari:

Obra associada a l’entorn de reurbanització de la Línia 9

Cost de la urbanització:

398.643,05€ (iva inclòs)

 

 

Descripció

L'objectiu fonamental és donar prioritat als vianants i millorar l'entorn comercial. Es tracta d’un dels carrers principals que connecten el barri de Fondo amb el barri Llatí, i és zona de pas per als usuaris/as del metro. Per tant, els nou carrer serà de plataforma única, sense diferències d'alçades entre la calçada i la vorera, i de característiques semblants a la urbanització plantejada per al carrer Verdi. Es renovarà el clavegueram i la il·luminació, baixant-la de les façanes al carrer. Es col·locaran arbres i s’eliminaran les places d'aparcament per a convertir-lo en una via principal de pas que potenciï el comerç de proximitat. S’inclourà una reserva d’estacionament especial per al centre ASPANIDE. Els materials utilitzats seran els mateixos utilitzats al tram del carrer Beethoven, entre la Plaça Alella i el carrer Sicília.

Accessos

La circulació de vehicles estarà prohibida durant tot el període de duració de l’obra. Es facilitarà l’entrada i sortida dels propietaris/àries de places d’aparcament durant tot el període d’execució de l’obra sempre que sigui possible o es possibilitarà l’ocupació temporal d’una plaça d’aparcament a parquings propers. Es garantirà l’accés dels serveis de primera necessitat.

Transport públic

El recorregut habitual del transport públic que passa per Beethoven es veurà modificat durant l’execució de les obres. El nou recorregut provisional proposat per l’empresa TUSGSAL es donarà a conèixer a les marquesines d’autobús dies abans de l’inici de les obres.