SC+

Eficiència energètica i energies renovables

versió imprimible

La necessitat d’un model energètic sostenible

L’energia és el motor de la major part d’activitats que realitzem diàriament. Actualment el consum energètic (electricitat, calefacció, medis de transport, etc) té com a font de subministrament les energies no renovables com el petroli i els seus derivats i l’energia nuclear, que és la principal font de subministrament elèctric a Catalunya.

L’ús abusiu i no eficient d’aquestes fonts energètiques no renovables, ens allunya del objectiu d’un desenvolupament sostenible de la nostra ciutat. Aquest model energètic porta associats impactes ambientals tant a nivell local com global, generant més contaminants, reduint les reserves d’aquestes fonts energètiques i contribuint a accelerar l’escalfament del planeta amb l’efecte hivernacle.

Per tal de frenar l’actual situació cal posar en pràctica mesures que afavoreixin l’estalvi i eficiència energètica i el foment d’energies renovables.

A Santa Coloma s’està treballant per aquestes vies mitjançant campanyes de sensibilització per l’estalvi energètic, incorporant mesures per incrementar l’eficiència energètica i amb l’aposta per a la implantació d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar per produir tant aigua calenta com electricitat. 

Amb aquest model més sostenible, Santa Coloma també aposta per la lluita contra el canvi climàtic i a favor del Protocol de Kyoto.

En aquest sentit la ciutat és membre des de la seva fundació de la Red de Ciudades por el Clima.

 

 

Segueix en directe la producció energètica de les plaques fotovoltaiques al CEIP Sagarra

  • Eficiència energètica
Compartir Compartir