Logo Ajuntament
Notícies de Medi Ambient

24.11.2011 15:11


Els contenidors de matèria orgànica s'estenen a tota Santa Coloma

Categoria: Medi Ambient, Neteja, Districtes, D1, D2, D3, D4, D6

 

Arriba a Riera Alta, Fondo, Llatí, Ca Franquesa, Cementiri Vell, Singuerlín, Guinardera i les Oliveres. Des de la seva implantació, a l'abril de 2010, s'ha recollit una mitjana de 38,5 tones al mes.

gràfic amb els produces que van i no van a l'orgànica

Des de dilluns passat, 21 de novembre, l'Ajuntament està duent a terme l'última fase del desplegament de contenidors de recollida selectiva de matèria orgànica als barris de Santa Coloma. Si al mes d'abril de l'any passat les galledes domèstiques i els contenidors marrons es van facilitar i es van instal·lar als carrers dels barris del Riu, Centre, Can Mariner, Santa Rosa, Raval i Safaretjos, ara són els veïns i veïnes del Fondo, Riera Alta, Llatí, Cementiri Vell, Singuerlín, La Guinardera, les Oliveres i Can Franquesa els qui poden recollir la seva galleda per a la selecció de matèria orgànica a casa, i podran dipositar-la després als contenidors propers que l'Ajuntament està situant per a aquest fi prop dels seus habitatges.

L'any passat es van col·locar a la via pública 50 contenidors marrons per als residus orgànics. En aquesta etapa s'instal·laran 200 contenidors més als barris assenyalats, de manera que sempre hi hagi algun proper al domicili dels veïns i veïnes de la ciutat.

cal recordar que la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica és obligatòria per a tots els municipis de Catalunya, ja que aquest sistema afavoreix el reciclatge. Recollir separadament la matèria orgànica permet el seu aprofitament com a abonament per a camps i jardins, el conegut compost. Un altre avantatge que presenta la recollida separada és que es redueixen els problemes de contaminació. En descompondre's, la matèria orgànica produeix líquids, anomenats lixiviats, que contaminen el sòl i les aigües subterrànies, i gasos, que contaminen l'aire.

En aquest tema, com a la selecció d'altres residus (vidre, paper-cartró, plàstic) amb la qual ja està familiaritzada la població, la col·laboració ciutadana és imprescindible. cal dir que des de l'engegada de la recollida orgànica la resposta ha estat satisfactòria, ja que des de la seva implantació la mitjana de matèria recollida ha estat de 38,5 tones al mes.


Recollida de cubells domèstics
En aquesta nova etapa d’extensió de la recollida selectiva orgànica, l’Ajuntament posa a disposició del veïnat dels barris beneficiats uns cubells domèstics per afavorir el reciclatge a la llar. De manera gratuïta, es  podrà recollir un per domicili. Els dies de repartiment, amb la col·laboració de les associacions de veïns i veïnes, són els dimecres de 18.00 a 20.00 h en aquests punts: Centre Cívic del Fondo (carrer de Wagner, 19), Casal de la Riera Alta (passatge de la Pedrera, 8), Centre Cívic del Llatí (carrer de Nàpols, 41), Associació de Veïns del Cementiri Vell (carrer del Dr. Ferran, 17), Centre Cívic del Singuerlín (avinguda de Catalunya, 41), Casal de la Guinardera (carrer de Milton, 28), Casal de les Oliveres (carrer de Pep Ventura, 3), Centre Cívic de Can Franquesa (carrer de Còrdova, 45), Associació Gresol Blau (carrer dels Pirineus, 118), Associació Veïns Serra de Marina (carrer de Roger de Flor, s/n) i Associació de Veïns de Can Calvet (carrer d’Aragó, 25)