Logo Ajuntament
Suggeriments Debat Obert

Formulari suggeriments i propostes

Nom / Nombre:
Cognoms / Apellidos:
Adreça / Dirección:
C.P.:
Correu electrònic / Correo electrónico:
Telèfon / Teléfono:
Suggeriments / Sugerencias:
Accepto les Condicions / Acepto las condiciones
Vull rebre més informació i participar en debats
Quiero recibir más información y participar en debates


*Avís legal

Us informen que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat del Server de Participació Ciudadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'objecte del qual és gestionar processos participatius de la ciutat. Amb l'enviament d'aquesta aportació, consentiu expressament que les dades siguin tractades per a la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, plaça de la Vila, s/n.

Le informamos que sus datos personales ser&aactute;n incorporados a un fichero automatizado titularidad del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de de Santa Coloma de Gramenet, el objeto del cual es gestionar procesos participativos de la ciudad. Con el envío de esta aportación, consiente expresamente que los datos sean tratados para la finalidad indicada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; por escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, plaza de la Vila, s/n.