Logo Ajuntament
Debat obert

logo Debat Obert

Reptes i propostes de futur

Durant l'any 2010  l'Alcaldessa, Núria Parlon, va impulsar un procés de participació per definir un nou model de ciutat. Amb l'ajuda i col.laboració ciutadana, i el suport d'especialistes, el procés de participació pretén determinar els reptes i propostes per als propers anys, un pla de progrés per a Santa Coloma de Gramenet.

El punt de partida d'aquest procés de participació va ser l'encàrrec, efectuat per la mateixa alcaldessa a prestigiosos especialistes i professors de la UOC, per a l'elaboració d'un estudi participatiu i científic. L'estudi va estar dirigit per Jordi Borja (geògraf i urbanista) i Manuel Herce (enginyer) i va consistir en la recollida d'opinions i reflexions mitjançant entrevistes i debats, a més de l'anàlisi de documents públics. Aquest estudi va desembocar en un informe d'anàlisi i propostes de futur que es va presentar públicament i va constituir el punt de partida del procés de participació.

El Consell General de Ciutat, màxim òrgan de participació de la ciutat, va analitzar l'informe emès pels especialistes de la UOC en una sessió celebrada el febrer de 2011.