Logo Ajuntament
Junta de Govern Local

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local

Nom

Càrrec

Núria Parlon Gil (PSC)

Presidenta

Esteve Serrano Ortín (PSC)

1er Tinent d'Alcalde

Lídia Guinart (PSC)

2on Tinent d'Alcalde

Francesc Sánchez Travería (ICV-EUiA)

3er Tinent d'Alcalde

Antonio Carmona López (PSC)

4t Tinent d'Alcalde

Carles Combarros Vilaseca (CiU)

5è Tinent d'Alcalde

Mª Remedios Aragón Aragón (PSC)

6è Tinent d'Alcalde

Raül Moreno Montaña (PSC)

7è Tinent d'Alcalde

Jordi Mas Herrero (PSC)

8è Tinent d'Alcalde

Diego Arroyo Bote (PSC)

9è Tinent d'Alcalde