SC+

El Complex Torribera

versió imprimible

Els plans de desenvolupament de Torribera avancen en els seus diferents camps d'activitat en una doble direcció: convertir el recinte en una potent plataforma multidisciplinaria, plenament incorporada a la dinàmica de la ciutat, i situar-lo com a un dels més importants centres neuràlgics metropolitans en les vessants acadèmica, sanitària, de salut i investigació.

L'espai de Torribera, amb un total de 34 hectàrees, ja concentra en l'actualitat diversos usos. Al costat dels importants serveis assistencials —referent en qüestions de salut mental i sociosanitàries—, els estudis sobre nutrició i dietètica impartits pel Centre d'Estudis Superiors per a la Nutrició i la Dietética (CESNID) i la Universitat Nacional a Distància (UNED) concentren en la seva activitat docent al voltant de 1.500 persones.

No menys destacable és l'activitat de la zona esportiva tutelada per l'Institut Municipal d'Esports que durant l'any programa diverses activitats i dóna servei a la zona d'influència de Santa Coloma.

Però el revulsiu definitiu es sens dubte la posada en marxa del Campus de l'Alimentació impulsat per la Universitat de Barcelona (UB). Els estudis universitaris i el centre d'investigació i transferència de tecnologia sobre temes alimentaris suposaran un important referent per a empreses i professionals.

Si bé l'impacte urbanístic sobre el recinte serà menor —es passarà d'una ocupació pròxima al 7% del total a una que se situa al voltant del 12%—, les sinergies que crearà el campus universitari a la resta d'activitats que concentra Torribera suposaran un important valor afegit per a totes elles.

Al costat del campus de la UB destaca la futura ubicació al recinte del Centre Ecometrópoli —Centri d'Interpretació del Medi—, impulsat per l'Ajuntament i dedicat a activitats relacionades amb el patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic. Aquest centre pretén també una àmplia projecció, superant l'escala estrictament local per ser referència en l'àmbit metropolità.

Compartir Compartir