Institut Municipal d'Esports

Nom de l'activitat

Descripció de l'activitat

Contacte(adreça,  horari d'atenció, telèfon  i adreça e)

Web

Taxes públiques

Oferta d'horaris instal·lacions esportives

Oferta d'entrenaments i competició de temporada

 IME - Plaça Manent, s/n   De 9 a 15h, de 16 a 19h.    Tf. 93 462 40 86                 ime@gramenet.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació

Programa de subvencions esportives

Ajuts econòmics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes esportius

Programes dirigits a la gent gran, adults i infants

Programes de formació

Interns i/o dirigits a les entitats

Recolzament d'activitats

Ajuts per poder realitzar esdeveniments esportius

Convenis per realitar activitats esportives

Coorganització d'actes esportius en bens i serveis i/o econòmics

Convenis d'ús d'equipaments esportius

Convenis de gestió d'instal·lacions esportives

Convenis amb entitats

Ajuts i recolzaments (CEBN)

Imatge i Comunicació

Promoció de les activitats esportives

Manteniment d'instal·lacions i servei logístic entitats

Cobrir necessitats de les entitats

Recolzament i promoció d'exposicions

Projectes formatius, activitats …

Prèstec material esportiu

Gestió de la cessió de material esportiu d'altres institucions (DIBA, CEBN…)