Convocatòries i actes

Convocatòries i actes de la Mesa de Contractació

ACTES I CONVOCATÒRIES 2017
ConvocatòriaActa
Convocatòria nº 1/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local. Acta nº 1/17 de data 9 de gener de 2017 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 2/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.Acta nº 2/17 de data 9 de gener de 2017 per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.
Convocatòria nº 3/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.Acta nº 3/17 de data 16 de gener de 2017 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 4/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel servei per a la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.Acta nº 4/17 de data 16 de gener de 2017 pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres. Seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.
Convocatòria nº 5/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.Acta nº 5/17 de data 16 de gener de 2017 per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.
Convocatòria nº 6/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.Acta nº 6/17 de data 23 de gener de 2017 pel servei de control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.
Convocatòria nº 7/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola "Les Oliveres"Acta nº 7/17 de data 23 de gener de 2017 per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria nº 8/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:50 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal "Les Oliveres".Acta nº 8/17 de data 23 de gener de 2017 per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal "Les Oliveres".
Convocatòria nº 9/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".Acta nº 9/17 de data 7 de febrer de 2017 pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".
Convocatòria nº 10/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 10/17 de data 7 de febrer de 2017 pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 11/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:25 h pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.Acta nº 11/17 de data 7 de febrer de 2017 pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.
Convocatòria nº 12/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta nº 12/17 de data 7 de febrer de 2017 per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria nº 13/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.Acta nº 13/17 de data 7 de febrer de 2017 per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.
Convocatòria nº 14/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.Acta nº 14/17 de data 7 de febrer de 2017 pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.
Convocatòria nº 15/17 el 13 de febrer de 2017, Sala de Plensa a les 09:30 h pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives muncipals.Acta nº 15/17 de data 13 de febrer de 2017 pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.
Convocatòria nº 16/17 el 20 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".Acta nº 16/17 de data 20 de febrer de 2017 pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa"
Convocatòria nº 17/17 el 20 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 17/17 de data 20 de febrer de 2017 pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 18/17 el 14 de març de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.Acta nº 18/17 de data 14 de març de 2017 pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.
Convocatòria nº 19/17 el 14 de març de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.Acta nº 19/17 de data 14 de març de 2017 pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 20/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:15 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 21/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:20 h pel subministrament de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 22/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:30 h pel subministrament de llicències client de productes Microsoft per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 23/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:40 h pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.