Convocatòries i actes

Convocatòries i actes de la Mesa de Contractació

ACTES I CONVOCATÒRIES 2017
ConvocatòriaActa
Convocatòria nº 1/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local. Acta nº 1/17 de data 9 de gener de 2017 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 2/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.Acta nº 2/17 de data 9 de gener de 2017 per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.
Convocatòria nº 3/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.Acta nº 3/17 de data 16 de gener de 2017 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 4/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel servei per a la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.Acta nº 4/17 de data 16 de gener de 2017 pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres. Seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.
Convocatòria nº 5/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.Acta nº 5/17 de data 16 de gener de 2017 per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.
Convocatòria nº 6/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.Acta nº 6/17 de data 23 de gener de 2017 pel servei de control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.
Convocatòria nº 7/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola "Les Oliveres"Acta nº 7/17 de data 23 de gener de 2017 per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria nº 8/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:50 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal "Les Oliveres".Acta nº 8/17 de data 23 de gener de 2017 per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal "Les Oliveres".
Convocatòria nº 9/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".Acta nº 9/17 de data 7 de febrer de 2017 pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".
Convocatòria nº 10/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 10/17 de data 7 de febrer de 2017 pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 11/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:25 h pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.Acta nº 11/17 de data 7 de febrer de 2017 pel servei per la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.
Convocatòria nº 12/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta nº 12/17 de data 7 de febrer de 2017 per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria nº 13/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.Acta nº 13/17 de data 7 de febrer de 2017 per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.
Convocatòria nº 14/17 el 7 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.Acta nº 14/17 de data 7 de febrer de 2017 pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.
Convocatòria nº 15/17 el 13 de febrer de 2017, Sala de Plensa a les 09:30 h pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives muncipals.Acta nº 15/17 de data 13 de febrer de 2017 pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.
Convocatòria nº 16/17 el 20 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa".Acta nº 16/17 de data 20 de febrer de 2017 pels serveis d'edició de la publicació de "L'Ajuntament Informa"
Convocatòria nº 17/17 el 20 de febrer de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 17/17 de data 20 de febrer de 2017 pel subministrament de vals menjador per a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 18/17 el 14 de març de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.Acta nº 18/17 de data 14 de març de 2017 pel servei de consergeria a diverses instal·lacions esportives municipals.
Convocatòria nº 19/17 el 14 de març de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.Acta nº 19/17 de data 14 de març de 2017 pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 20/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:15 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.Acta nº 20/17 de data 28 de març de 2017 pel servei de manteniment dels equips de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 21/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:20 h pel subministrament de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.Acta nº 21/17 de data 28 de març de 2017 pel subministrament de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 22/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:30 h pel subministrament de llicències client de productes Microsoft per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 22/17 de data 28 de març de 2017 pel subministrament de llicències client de productes Microsoft per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 23/17 el 28 de març de 2017, Sala de Govern a les 09:40 h pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.Acta nº 23/17 de data 28 de març de 2017 pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.
Convocatoria nº 24/17 el 25 d'abril de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 24/17 de data 25 d'abril de 2017 pel subministrament de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l?Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria nº 25/17 el 25 d'abril de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel subministrament de llicències client de productes Microsoft per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 25/17 de data 25 d'abril de 2017 pel subministrament de llicències client de productes Microsoft per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria nº 26/17 el 25 d'abril de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.Acta nº 26/17 de data 25 d'abril de 2017 pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.
Convocatoria nº 27/17 el 25 d'abril de 2017, Sala de Plens a les 09:45 h pel subministrament de 2 vehicles per al Servei de la Policia Local.Acta nº 27/17 de data 25 d'abril de 2017 pel subministrament de 2 vehicles per al Servei de la Policia Local.
Convocatoria nº 28/17 el 2 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis de manteniment de llicències software de programari Microsoft per a l'Ajuntament.Acta nº 28/17 de data 2 de maig de 2017 pels serveis de manteniment de llicències software de programari Microsoft per a l'Ajuntament.
Convocatoria nº 29/17 el 2 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pel subministrament de 2 vehicles per al Servei de la Policia Local.Acta nº 29/17 de data 2 de maig de 2017 pel subministrament de 2 vehicles per al Servei de la Policia Local.
Convocatoria nº 30/17 el 2 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:25 h pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.Acta nº 30/17 de data 2 de maig de 2017 pels serveis de repartiment de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa" i altres productes gràfics.
Convocatoria nº 31/17 el 15 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel servei de manteniment de llicències software de programari Microsoft per a l'Ajuntament.Acta nº 31/17 de data 15 de maig de 2017 pels serveis de manteniment de llicències software de programari Microsoft per a l'Ajuntament.
Convocatoria nº 32/17 el 30 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel subministrament d'energia elèctrica i gas natural a l'Ajuntament i societats municipals: Gramepark i GrameimpulsActa nº 32/17 de data 30 de maig de 2017 pel subministrament d'energia elèctrica i gas natural a l'Ajuntament i societats municipals: Gramepark i Grameimpuls.
Convocatoria nº 33/17 el 30 de maig de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment de treball.Acta nº 33/17 de data 30 de maig de 2017 pel servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.
Convocatoria nº 34/17 el 7 de juny de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel subministrament d'energia elèctrica i gas natural a l'Ajuntament i societats municipals: GRAMEPARK i GRAMEIMPULS.Acta núm. 34/17 de data 7 de juny de subministrament d'energia elèctrica i gas natural a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i societats municipals Gramepark i Grameimpuls

Convocatoria nº 35/17 el 27 de juny de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de reasfaltat dels carrers Còrdova i Mallorca (2 lots).

Acta num. 35/17 de data 27 de juny de 2017 per les obres del projecte de reasfaltat dels carrers Còrdova i Mallorca (2 lots)
Convocatoria nº 36/17 l'11 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 9:15 h per les obres del projecte de reasfaltat dels carrers Còrdova i Mallorca (2 lots)Acta num. 36/17 de data 11 de juliol de 2017 per les obres del projecte de reasfaltat dels carrers Còrdova i Mallorca (2 lots)
Convocatoria nº 37/17 l'11 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:20 h pel servei d'una assegurança de vida i accidents del personal estatutari i laboral de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del Patronat de la Música.
Acta num. 37/17 de data 11 de juliol de 2017 pel servei d'una assegurança de vida i accidents del personal estatutari i laboral de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del Patronat de la Música.
Convocatoria nº 38/17 l'11 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de redacció dels projectes bàsic i executiui posterior direcció d'obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional.Acta num. 38/17 de data 11 de juliol de 2017 pel servei de redacció dels projectes bàsic i executiu i posterior direcció d'obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional.
Convocatoria nº 39/17 el 17 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.
Convocatoria nº 40/17 el 17 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:45 h pel servei de redacció dels projectes bàsic i executiu i posterior direcció d'obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional.
Convocatoria nº 41/17 el  24 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:15 h pel servei de redacció dels projectes bàsic i executiu i posterior direcció d'obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional.
Convocatoria nº 42/17 el 24 de juliol de 2017, Sala de Plens a les 09:25 h pel servei d'una assegurança de vida i accidents del personal estatutari i laboral de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del Patronat de la Música.