24.4.2014 : 20:42 : +0200

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Darreres intervencions

L’any 1998 va ser l’any de posada en marxa del projecte d’actuació al Puig Castellar, en què es van començar a portar a terme diverses actuacions en tots els àmbits. Esmentem les que considerem més remarcables.

Dintre de l’àmbit arqueològic, cada any a l’estiu es fa una campanya d’excavació que compta amb la participació d’alumnes de la Universitat de Barcelona. Aquests anys s’ha avançat molt en la recerca i la comprensió del poblat ibèric Puig Castellar i des de l’any 1998 fins avui s’han descobert: un nou carrer, vint-i-tres habitatges, un desguàs, un tram de muralla i una possible porta d’entrada al poblat. Gran part de les estructures excavades s’han consolidat per a garantir-ne la conservació, reintegrant els murs, però diferenciant sempre la part original de la sobrealçada amb un línia vermellosa.

Pel que fa a la museïtzació i l’adequació didàctica del jaciment, s’han fet tres actuacions importants. En primer lloc, s’ha instal·lat una estació didàctica al mateix poblat que conté sis flips o interactius amb informació sobre alguns aspectes dels ibers. En segon lloc, s’han senyalitzat les parts més destacades del poblat amb rètols, uns situats a l’entrada que donen informació general i d’altres situats dintre del jaciment que marquen un circuit per a la visita i que donen informació més puntual, recreant alhora els espais que s’estan visitant. Finalment, s’ha reconstruït un habitatge ibèric (recinte 19) en el seu lloc original, que ajuda a entendre com eren les cases i com vivien els ibers del Puig Castellar.

També s’ha habilitat l’entorn i els accessos al jaciment. D’una banda, s’ha arranjat  el camí d’arribada al poblat des del pla de les Alzines, millorant el traçat i col·locant travessers a manera d’escales per vèncer el fort desnivell. I de l’altra, s’ha agençat el mateix pla de les Alzines, l’esplanada que trobem just al davant de la tanca d’accés al Puig Castellar, reforestant-la amb espècies autòctones, situant-hi un seguit de bancs i construint-hi un magnífic mirador sobre la ciutat, que l’han convertit en un veritable vestíbul del jaciment.