Logo Ajuntament
Altres establiments

Altres establiments amb riscs de salut pública

Alguns establiments o locals no alimentaris tenen activitats amb riscs de salut pública. És el cas de:
    Perruqueries.
    Centres d’estètica.
    Bronzejat artificial.
    Poliesportius.
    Centres de lleure i culturals.
    Llars d’infants.

Dins de la documentació que cal lliurar per obtenir la llicència d’obertura, es demana un Projecte Tècnic. Aquest ha d’informar sobre diferents aspectes que han d’acomplir uns requisits higiènico-sanitaris:  
    L’estructura (terra, parets i sostre).
    L’equipament i les instal·lacions.
    Els estris.
    L’organització.

Els centres que facin dins la seva activitat pírcing i/o tatuatge, hauran de tramitar una Autorització Sanitària.

Resta de negocis

La resta de negocis –com ara una papereria, sabateria, ferreteria, etc.– no necessiten fer en el Projecte Tècnic per a la llicència d’obertura, un apartat específic sobre les condicions higiènico-sanitàries.

Tanmateix com qualsevol altre establiment o negoci, quan estan en funcionament estan subjectes a una Vigilància i control municipal.