SC+

Salut Pública

versió imprimible

L’objectiu principal del servei de salut pública és vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes mitjançant la valoració de les necessitats de salut de la població general, incloent els grups de població més desfavorits i amb risc especial i desenvolupant accions de prevenció i control de malalties i de promoció i protecció de la salut. Igualment, des de l’ajuntament es treballa per garantir l’equitat en l’accés als ciutadans i ciutadanes als serveis que permetin mantenir i millorar la seva salut.

Compartir Share