Logo Ajuntament
Av. Puig Castellar i C. d'Aragó

Característiques

Àmbit de l’obra:

Avinguda Puig Castellar, entre el carrer d’Amèrica i el carrer de Singuerlín. Carrer Aragó, entre l’avinguda Puig Castellar i el passatge Salvatella

Previsió d’inici d’obres:

22 d’abril de 2010

Duració prevista:

5 mesos aproximadament

Adjudicatari:

Obra associada a l'entorn de la Línia 9

Cost de la urbanització:

609.374,50€

Descripció

Aquesta actuació pertany a la 3ª Fase del projecte d’urbanització de l’entorn del Mercat de Singuerlín i està lligada a les obres de millora de l’entorn de les noves estacions de metro de la Línia 9 de Metro i al futur entorn Cúbics. L’obra de urbanització consisteix en eliminar l’actual passeig central per a crear un únic carrer ample en forma de bulevard de plataforma única amb dos sentits de la circulació. Es faran franges d’aparcament als costat de les voreres. A la vegada, suposarà la renovació de l’enllumenat, l’eliminació de les barreres arquitectòniques, la renovació del mobiliari urbà, clavegueram i plantació de nou arbrat.

Accessos

S’assegurarà l’accés a l’aparcament del mercat de Singuerlín i a la zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. L’entrada i sortida de vehicles estarà prohibida durant tot el període de duració de l’obra. Es facilitarà l’entrada i sortida dels propietaris/àries de places d’aparcament durant tot el període d’execució de l’obra sempre que sigui possible. Es garantirà l’accés dels serveis de primera necessitat.

Transport públic

No hi hauran variacions en el transport públic a banda d’aquelles que es produeixen per la nova ubicació dels Encants dels dijous al de matí i que afecten a les línies 802, B-14, B-20 i B-27.

Altres consideracions

L’avinguda Puig Castellar és el lloc habitual on es celebra cada dijous al de matí el mercat ambulant. L’execució de les obres implica el seu TRASLLAT PROVISIONAL al carrer Santiago Rusiñol, entre el carrer Aragó i l’Avinguda Catalunya.