Logo Ajuntament
Asfaltat del Passeig de Llorenç Serra

Característiques

Àmbit de l’obra:

Passeig de Llorenç Serra (entre Plaça de la Vila i Av. Santa Coloma)

Previsió d’inici d’obres:

16 d’agost de 2010 (aproximadament)

Duració prevista:

4 dies

Adjudicatari:

Diputació de Barcelona - Tecnofirmes

Cost de la urbanització:

300.000€ (Generalitat, Francesc Macià i Llorenç Serra)

Descripció

Renovació de la capa de rodadura del tram del Passeig de Llorenç Serra, entre Plaça de la Vila i Av. Santa Coloma. S’inclou també la recuperació del pas de vianants situat en la mateixa cruïlla de Llorenç Serra amb avinguda Santa Coloma, en el cantó Besòs.

Es preveu que aquest tram estigui entre 3- 4 dies tallat, en funció de les complicacions que es puguin derivar de l’execució de l’obra. En el moment que s’enllesteixi el tram, quedarà obert a la circulació.

Accessos

Es permetrà l’accés als pàrquings privats en horari restringit indicat en els cartells que es col·locaran a la via pública (no es permetrà l’entrada i sortida als pàrkings des de les 8.00h a les 19.00h). Durant l’aplicació de l’asfalt estarà prohibida la circulació, que serà desviada per carrers alternatius.

Transport públic

Les variacions en el transport públic es donaran a conèixer a les marquesines actuals. Els desviament seran proposats per l’empresa TUSGSAL. Tractant-se d’un punt important de confluència de transport públic, s’intentarà executar l’obra de forma que no afecti a la para actual.

Altres consideracions

Les dates poden veure’s alterades per motius meteorològics.