Les Santes Colomes

A l’Ajuntament  de Santa Coloma de Gramenet existeix també un agermanament de 10 poblacions que tenen el nom comú de Santa Coloma. Per a aquest  tema, existeix expressament un Comissionat que vetlla per aquesta relació d’agermanament i per coordinar i organitzar totes les accions que tenen a veure amb les santes colomes.

L’any 2006 es va crear la Xarxa Columba que aplega els 10 municipis i està oberta a més poblacions de nom santa coloma. Des de la xarxa s’ha donat un nou impuls a l’agermanament i recentment s’ha ajudat a la publicació del llibre « Santa Coloma als Comtats Catalans » de Jaume P. Sayrach.

Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Sasserra
Santa Coloma d'Andorra
Santa Coloma d'Erdo
Santa Coloma de les Illes
Santa Coloma de la Comanda
Santa Coloma de l'Aigueta

Sainte Colombe-sur-l'Hers