Sabies que (5)

Sabies que... L'Ajuntament de Santa Coloma va emetre paper moneda, amb valor de 25 i 50 cèntims, per un import de 20.000 pessetes l’any 1937. Els bitllets, que van substituir la moneda fraccionària que havia desaparegut de la circulació durant la Guerra Civil, tots els billets van ser retirats un any després.


Sabies que... El 16 de novembre, de l’any 1986 es va inaugurar la plaça del Rellotge de Santa Coloma en un acte en què van assistir unes 8.000 persones. Avui en dia, la plaça és el centre neuràlgic del barri de Fondo, un espai de convivència i punt de trobada de diferents cultures.


Sabies que... Can Zam, mas del segle XVI de Santa Coloma, era conegut pel bon treball que es feia dels cultius. A més de vinya, blat, mongetes de ganxet i cebes, s’hi collia una gran varietat de fruita com ara maduixes, pomes o peres. Una bona part d’aquesta fruita es transportava fins al mercat del Born de Barcelona; la resta es venia a la mateixa masia.


Sabies que... Hi ha hagut dues grans nevades a Santa Coloma. La nevada del 17 i 18 de desembre de 1920 i la nevada del 24 i 25 de desembre de 1962. Aquesta darrera va ser de gran preocupació pel poble que, no estant acostumat a aquelles condicions climatològiques, es va paralitzar. També s’hi van produir diversos accidents per culpa del glaç i desperfectes creats per la ruptura de les canonades de plom. (Foto: Col•lecció Joan Viñas Grau)