Logo Ajuntament
Projectes de futur

Reducció del consum d’aigua

La xarxa d’ús d’aigües subterrànies a Santa Coloma de Gramenet anirà creixent aquests propers anys i amb ella el consum de metres cúbics d’aigua que s’estalvien de la xarxa d’aigües potables.

L’objectiu final és disminuir la dependència de la xarxa d’aigua potable i ser mes eficients en els usos.

 Campanyes de sensibilització ambiental

Es continuarà amb les campanyes de sensibilització que s’estan fent a nivell escolar i de la població en general, i s’ampliaran a nivell comercial i industrial. En els propers anys s’estudiarà l’augment de la despesa d’aigua al sector industrial per tal d’esbrinar si el creixement de consum en aquest sector va associat a un augment en la producció industrial o si per contra es deu a usos poc sostenibles de l’aigua.

 Tractament de les aigües industrials del Polígon Bosc Llarg

Pel que fa a les aigües residuals industrials procedents del Polígon Industrial Bosc Llarg, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aprovat en Junta de Govern el Projecte de Connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial del Bosc Llarg. El projecte té per objecte connectar amb la xarxa de clavegueram del marge esquerra del riu Besòs que té el seu inici junt al Passeig de Riu a l’alçada del cementiri de Santa Coloma.

L’Ajuntament preveu desenvolupar els propers anys aquest projecte.

 Obertura de nous punts de captació

Zona del barri del Raval entorn del carrer St. Jordi, Elcano i Pau Claris. Serveis de càrrega de vehicles municipals i reg del parc.

 Connexió a la xarxa de freàtic.

Connexió dels nous camps municipals d’esports del Parc de Can Zam i de la fase segona del mateix parc. Reg de les instal·lacions esportives i de les zones de vegetació del parc. Neteja i càrrega de vehicles municipals.

 

Ver Què fa L'ajuntament?