Logo Ajuntament
Serveis de la fira

 • Places d’aparcament per a expositors i visitants.

 • Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

 • Vigilància 24 hores durant els dies de la fira, i en el moment del muntatge i desmuntatge dels estands.

 • Assegurança (incendi, explosió, responsabilitat civil i robatori entre altres supòsits).

 • Directori d’expositors en el mobiliari urbà del parc instal·lat per aquest propòsit.

 • Informació dels actes generals i particulars de cada expositor mitjançant megafonia i catàlegs.

 • Atenció contínua a l’expositor per part de l’organització.

 • Punt d’informació per atendre qualsevol dubte o informació que necessiti el visitant.

 • Neteja dels estands i del recinte firal dos cops al dia i, també, per sol·licitud puntual a causa de qualsevol contingència.

 • Recollida selectiva de cartrons, moqueta i plàstic pel seu reciclatge o reutilització.

 • WC públics.

 • Servei d’ambulància permanent

foto. Cartel indicador de les seccions de l'expocoloma