SC+

Comissió Permanent

versió imprimible
MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT

NOM-COGNOMS

CARREC

CENTRE

Núria Parlon Gil

Presidenta

 

Xavier Domènech

Sindicats més representatius del professorat

Federació Ensenyament CCOO

Francesc Sala

Moviment de Renovació Pedagògica

 

Lida Montero

Directors o professors escoles públiques primària

 

Jose Manuel Marquez

Directors o professors instituts públics

Institut Can Peixauet

Enric Grau

Titular centres concertats

Col·legi Singuerlin

Enric Noguera

Famílies alumnes escoles públiques

Escola Les Palmeres

Juan José Leiva

famílies alumnes instituts públics

Institut Puig Castellar

Noelia Lorenzo Fernández

Alumnes

 

Diego Arroyo

Vicepresident CEM

 

Amb veu i sense vot

M. Rosa Perea

Secretària-coordinadora CEM

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Angel Oreja

Cap del Servei d'Educació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Funcions de la comissió Permanent

  • Representar el Plenari del CEM.
  • Executar els acords del Plenari. Adoptar acords en temes que no exigeixi un Plenari extraordinari.
  • Preparar les convocatòries i ordre del dia dels Plenaris.
  • Preparar la documentació per a ser debatuda en el Plenari.
  • Encarregar l’elaboració de documentació a les comissions o grups de treball.
  • Recollir, valorar i tramitar els informes elaborats per les comissions.
  • Proposar la creació de comissions.
fOTO DECORATIVA. Logo CEM
Compartir Compartir