SC+

Consell Escolar Municipal

versió imprimible

Imatge decorativa

El CEM és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en l’àmbit municipal, amb funcions de consulta i assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari de la ciutat.

El CEM funciona en Ple i en Comissions de treball, la Comissió Permanent i la Comissió de Planificació. El Plenari del CEM format per tots els seus membres, es reuneix en sessió ordinària tres cops a l’any.

fOTO DECORATIVA. Logo CEMPlenari del Consell Escolar Municipal

Sessió plenària del Consell Escolar Municipal. DIMARTS, 19 DE MARÇ a les 18.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, s/n).

Proposta de l' ordre del dia:

 1. Informacions procés preinscripció 2013-2014.
 2. Convocatòria eleccions Consell Escolar Municipal: proposta calendari i accions.
 3. Informació Grups de treball:
 4. GT Formació professional i permanent.
 5. GT Família i Escola.
 6. Altres temes:
  • Pla Educatiu d’Entorn 13/14.
  • Casals d’estiu 2013.
  • Programa reutilització llibres de text 13/14.
  • Programa adquisició ordinadors (1ESO) 13/14.
 7. Altres que calgui incloure.
Compartir Compartir