SC+

Disciplina urbanística i llicències

versió imprimible

Horaris d'atenció tècnica al ciutadà

 • Disciplina Urbanística:  Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)
 • Activitats: Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)
 • Llicències d’obres majors: Visites concertades amb cita prèvia.
 • Llicències d’obres menors : Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)

L’atenció tècnica al ciutadà estarà supeditada a les possibles intervencions tècniques que poguessin sorgir.

Telèfon de sol·licitud de cita prèvia o consultes tècniques

 

93 462 40 57

 

  SERVEIS TERRITORIALS
  Plaça de l'Olimpo, s/n

   

  Compartir Compartir