SC+

Informació municipal SMS

versió imprimible

Mitjançant aquest formulari,podreu rebre informació general relacionada amb l'activitat municipal .

Formulari sol·licitud

Nom i Cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Email:
Telèfon:
Autorizo expressament a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a utilitzar les dades facilitades pel tràmit d'informació general o especifica que pugui ser del meu interès

D'acord amb  la llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per el seu tractament informàtic. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb la legislació vigent, mitjançant l'escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament.

Contacte: smsinfo(at)gramenet.cat

Compartir Compartir