SC+ UE

Programa igualtat home / dona

L'objectiu general d'aquesta acció és la creació d'un Dispositiu d'Inserció Laboral com a servei d'atenció específica al col.lectiu de dones amb la finalitat de promoure laboralment aquestes i augmentar la taxa de població activa de les dones a través de la correcció de situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de génere.

Un dels reptes més importants, respecte a la ciutadania de la nostra població, és possibilitar els recursos i accés a aquests en condicions d'igualtat d'oportunitats a les persones i col.lectius que presenten especials dificultats socials, personales i familiars mitjançant la realització de diferents accions vers la neutralització de les desigualtats existents a la nostra societat i el Mercat Laboral.

Per aquesta actuació està prevista una doble vessant a l'hora d'actuar, d'una banda l'elaboració de material amb metodologies de sensibilització de gènere, amb un posterior desenvolupament i avaluació d'accions, amb l'objectiu de construir un itinerari personal i professional mitjançant accions d'informació i acollida, accions d'orientació, de motivació, sensibilització, formació i inserció de les dones al mercat laboral.

Dispositiu d'inserció laboral

ANY

BENEFICIÀRIES

2007

70

2008

119

2009 (en execució)

125

Més informació a Grameimpuls, SA

Compartir Compartir