Queixes i suggeriments

loading gif
 
 

Complementació del formulari:

1.- Lloc o adreça relativa a la sol·licitud ( si existeix)

S’ha de fer constar l’adreça, per tant, carrer i núm. del lloc o punt que motiva o origina la consulta, la queixa, suggeriment o demanda d’actuació ( en endavant QUI).

 

2.- Dades del sol·licitant

Dades de la persona física o jurídica que presenta la QUI.

 

3.- Adreça del sol·licitant

Dades referides al ciutadà, ciutadana o entitats que presenten la QUI.

 

4.- Dades del contacte

Per tal d'assegurar la resposta a l'expedient cal complimentar totes les dades personals, sobretot el correu electrònic.

 

5.- Dades addicionals

  • Escollir l’opció a través de la qual es vol rebre la resposta a la comunicació presentada.
  • Senyalar si la comunicació és una consulta, una queixa, un suggeriment o una demanda d’actuació.
  • Triar en quin idioma vol que se li contesti a la seva comunicació. 

 

6.- Exposeu la situació i concretar la consulta, la queixa, el suggeriment o la demanda que es fa.


Dades sobre queixes i suggeriments

Consulteu les estadístiques sobre les queixes, consultes, suggeriments presentades per la ciutadania.