Convocatòries i actes

ACTES I CONVOCATÒRIES 2017
ConvocatòriaActa
Convocatòria nº 1/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local. Acta nº 1/17 de data 9 de gener de 2017 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 2/17 el 9 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.Acta nº 2/17 de data 9 de gener de 2017 per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres.
Convocatòria nº 3/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de 4 i 2 rodes de la Policia Local.
Convocatòria nº 4/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:35 h pel servei per a la redacció del projecte i posterior direcció d'obres, seguiment i control de qualitat següent: Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlín.
Convocatòria nº 5/17 el 16 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i l'avinguda Anselm de Riu.
Convocatòria nº 6/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:30 h pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.
Convocatòria nº 7/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola "Les Oliveres"
Convocatòria nº 8/17 el 23 de gener de 2017, Sala de Plens a les 09:50 h per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal "Les Oliveres".