Any 2016

ACTES  I CONVOCATÒRIES 2016
Convocatòria        Acta
Convocatoria núm. 1-16 el 18 de gener de 2016 a les 09:15 h a la Sala de Plens pels serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 1-16 de data 18 de gener de 2016 pel contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria núm. 2-16 el 28 de gener de 2016 a les 12:30 h a la Sala de Govern pels serveis de prevenció aliè, complementari del servei propi, que cobreixi l'especialitat preventiva de vigilancia de la salut de l'Ajuntament. Acta núm. 2-16 de data 28 de gener de 2016 pel contracte de serveis de prevenció aliè, complementari del servei propi, que cobreixi l'especialitat preventiva de vigilancia de la salut de l'Ajuntament.
Convocatoria núm. 3-16 el 12 de febrer de 2016 a les 12:00 h a la Sala de Govern pels serveis de prevenció aliè, complementari del servei propi, que cobreixi l'especialitat preventiva de vigilancia de la salut de l'Ajuntament.Acta núm. 3-16 de data 12 de febrero de 2016 pel contracte de serveis de prevenció aliè, complementari del servei propi, que cobreixi l'especialitat preventiva de vigilancia de la salut de l'Ajuntament.
Convocatoria núm. 4-16 el 25 de febrer de 2016 a les 09:15 h a la Sala de Plens pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SAActa núm. 4-16 de data 25 de febrer de 2016 pel contracte de serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA
Convocatoria núm. 5-16 el 25 de febrer de 2016 a les 09:45 h a la Sala de Plens pels serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 5-16 de data 25 de febrer de 2016 pel contracte de serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria núm. 6-16 el 2 de març de 2016 a les 09:15 h a la Sala de Plens pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.Acta núm. 6-16 de data 2 de març de 2016 pel contracte de submistrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatoria núm. 7-16 el 14 de març de 2016 a les 09:30 h a la Sala de Plens pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.Acta núm. 7-16 de data 14 de març de 2016 pel contracte de subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatoria núm. 8-16 el 14 de març de 2016 a les 09:35 h a la Sala de Plens pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.Acta núm. 8-16 de data 14 de març de 2016 pel contracte de serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.
Convocatoria núm. 9-16 el 14 de març de 2016 a les 09:45 h a la Sala de Plens pels serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 9-16 de data 14 de març de 2016 pel contracte de serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria núm. 10-16 l'11 d'abril de 2016 a les 09:30 h a la Sala de Plens pel subministrament d'una cabina d'emmagatzematge per a l'Ajuntament.Acta núm. 10/16 de la mesa de contractació de data 11 d'abril per al Subministament d'una cabina d'emmagatzematge per a l'Ajuntament
Convocatoria núm. 11-16 l'11 d'abril de 2016 a les 09:40 h a la Sala de Plens pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.Acta núm. 11/16 de data 11 d'abril pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal.lacions gestionades per GRAMEPARK SA.
Convocatoria núm. 12-16 l'11 d'abril de 2016 a les 09:40 h a la Sala de Plens pels serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 12/16 de data 11 d'abril per als serveis de controlador d'accessos als aparcaments de rotació al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK SA. al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Convocatòria nº 13-16 de data 26/4 a les 9:30h a la Sala de Plens per al Subministramwent d'una cabina d'emmagatzematge per a l'AjuntamentActa núm. 13/16 de data 26 d'abril de 2016 pel subministrament d'una cabina d'emmagatzematge per a l'Ajuntament.

Convocatòria nº 14-16 de data 26/4 a les 9:35h a la Sala de Plens per a la Concessió de la gestió del servei de deixalleries de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 14/16 de data 26 d'abril de 2016 per la concessió de la gestió del servei de deixalleries de Santa Coloma de Gramenet.

Convocatòria nº 15-16 de data26/4 a les 9:40h a la Sala de Plens per al Servei de manteniment i subministrament de 4 equips multifunció.
Acta núm. 15/16 de data 26 d'abril de 2016 pel servei de manteniment i subministrament de 4 equips multifunció
Convocatòria nº 16/16 de data 9/5/2016 a les 11h a la Sala de Plens per al Servei de manteniment i adquisició de 4 equips multifuncióActa núm. 16/16 de data 9 de maig de 2016 pel servei de manteniment i adquisició de 4 equips multifunció.
Convocatòria nº 17/16 de data 9/5/2016 a les 11:05h a la Sala de Plens per a la Concessió de la gestió del servei de deixalleries en el municipi de Santa Coloma de GramenetActa núm. 17/16 de data 9 de maig de 2016 per la concessió de la gestió del servei de deixalleries en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 18/16 de data 26/05/2016 a les 09:30 h a la Sala de Plens per a la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar núm. 2 del Parc Europa amb condició especial d'execució.Acta núm. 18/16 de data 26 de maig de 2016 per la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar núm. 2 del Parc Europa amb condició especial d'execució.
Convocatòria nº 19/16 de data 26/05/2016 a les 09:35 h a la Sala de Plens per al servei de conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi.Acta núm. 19/16 de data 26 de maig de 2016 pel servei de conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi.
Convocatòria nº 20/16 de data 30/05/2016 a les 09:00 h a la Sala de Plens per al servei de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 20/16 de data 30 de maig de 2016 pel servei de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº 21/16 de data 06/06/2016 a les 09:30 h a la Sala de Plens per la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar núm. 2 del Parc Europa amb condició especial d'execució.Acta nº 21/16 de data 6 de juny de 2016 per a la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar nº2 del Parc Europa amb condició especial d'execució
Convocatòria nº 22/16 de data 06/06/2016 a les 09:35 h a la Sala de Plens pel servei de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 22/16 de data 6 de juny de 2016 per al servei de manteniment dels accessos mecànics instal.lats a la via pública dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Convocatoria nº 23/16 de   data 21/7/2016 a la Sala de Plens a les 09:15h per a la Concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar de la Plaça de la Vila amb condició especial d'execució.Acta nº 23/16 de data 21 de juliol del 2016 per la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar de la Plaça la Vila amb condició especial d'execució.

Convocatoria nº 24/16 de data 21/7/2016 a la Sala de Plens a les 09:25h per a la Concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació dels quiosc-bar del Parc de Can Zam amb condició especial d'execució.
Acta nº 24/16 de data 21 de juliol del 2016 per la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar Parc Can Zam amb condició especial d'execució.
Convocatòria nº 25/16 de data 12/9/16 a la Sala de Plens a les 09:15h per a la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar de la Plaça de la vila amb condició especial d'execució.Acta nº25/16 de data 12 de setembre del 2016 per  a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar de la Plaça de la Vila amb condició especial d'execució.
Convocatòria nº 26/16 de data 12/9/16 a la Sala de Plens a les 09:20h per a la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar del Parc de Can Zam amb condició especial d'execució.Acta nº 26/16 de data 12 de setembre del 2016 per a l'ús privatiu i explotació del quiosc-bar de Can Zam
Convocatòria nº 27/16 de data 12/9/16 a la Sala de Plens a les 09:25 h per Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessorisActa nº 27/16 de data 12 de setembre del 2016 per subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris.
Convocatòria nº 28/16 de data 12/9/16 a la Sala de Plens a les 09:35h per Serveis de transport especial per a persones amb mobilitat reduïdaActa nº28/16 de data 12 de setembre del 2016 per servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda.
Convocatòria nº29/16 data 19/9/16 a la Sala de Plens a les 09:30 per  Serveis assistència tècnica d'informàtica per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº29/16 de data 19 de setembre del 2016 per servei d'assistència tècnica d'informàtica per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº30/16 a la Sala de Plens a les 09:30h per Serveis de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda.Acta nº30/16 de data 3 d'octubre del 2016 per serveis de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda.
Convocatòria nº 31/16 a la Sala de Plens a les 09:35h per Servei d'assistència tècnica informàtica per a l'Ajuntement de Santa Coloma de GramenetActa nº31/16 de data 3 d'Octubre del 2016 per Servei d'assistència tècnica informàtica per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº32/16 a la Sala de Plens 09:40h per Servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament.Acta nº32/16 de data 3 d'Octubre del 2016 per Servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament.
Convocatòria nº 33/16 de data 3/10/16 a la Sala de Plens a les 9:50h per Subministrament i instal·lació d'aparells de fitness i street workout al Parc de Can Zam.Acta nº33/16 de data 3 d'Octubre del 2016 per al Subministrament i instal·lació aparells fitness i de street workout al Parc de Can Zam.
Convocatòria nº34/16 de data 17/10/16 a la Sala de Plens a les 9:30h per Servei d'assegurança  de responsablitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº34/16 de data 17 d'octubre per Servei d'assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria núm 35/16 de data 17/10/16 a la Sala de Plens a les 9:45h per Servei de conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi.Acta nº 35/16 de data 17 d'octubre per Servei de conservació i manteniment del conjunt de les intal·lacions d'enllumenat públic del municipi.
Convocatòria nº36/16 de data 7/11/2016 a la Sala de Plens a les 10:00h per Subministrament de 2 vehicles per al servei de la Policia Local (2 lots).Acta nº 36/16 de data 7 de novembre  2016 per Subministrament de 2 vehicles pel Servei de la Policia Local ( 2 lots).
Convocatòria nº37/16 de data 7/11/2016 a la Sala de Plens a les 10:10h per Subministrament i instal·lació d'aparells de fitness i street workout al Parc de Can Zam.Acta nº 37/16 de data 7 de novembre 2016 per Subministrament i instal·lació d'aparells de fitness i street workout al Parc Can Zam
Convocatòria nº38/16 de data 7/11/2016 a la Sala de Plens a les 10:20h per Subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.Acta nº 38/16 de data 7 de novembre 2016 per Subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.
Convocatòria nº39/16 de data 16/11/2016 a la Sala de Plens a les 09:30h per Servei per la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK i GRAMEIMPULS.Acta nº39/16 de data 16 de novembre de 2016 pel servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK i GRAMEIMPULS
Convocatòria nº40/16 de data 16/11/2016 Sala de Plens a les 09:40h per Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris.Acta nº40/16 de data 16 de novembre de 2016 pel subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris.
Convocatòria nº41/16 de data 16/11/2016 Sala de Plens a les 09:50h per Subministrament de 2 vehicles per al servei de la Policia Local ( 2 lots ).Acta nº41/16 de data 16 de novembre de 2016 pel subministrament de 2 vehicles per al servei de la Policia Local (2 lots).
Convocatòria nº 42/16 de data 21/11/2016 Sala de Plens a les 09:30h per Servei d'assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques de Santa Coloma de Gramenet.
Acta nº 42/16 de data 28 de novembre de 2016 pel servei d'assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria nº43/16 de data 28/11/2016 Sala de Plens a les 09:15h pel Servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK i GRAMEIMPULS.Acta nº 43/16 de 28 de novembre de 2016 pel servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK i GRAMEIMPULS.
Convocatòria nº 44/16 de data 12 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:15 h pel subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.Acta nº 44/16 de 12 de desembre de 2016 pel subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.
Convocatòria nº 45/16 de data 12 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:20 h pel Servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.Acta nº 45/16 de 12 de desembre de 2016 pel servei del control de qualitat del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal.

Convocatòria nº 46/16 de data 12 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:30 h pel Servei de consergeria per a instal·lacions esportives.

Acta nº 46/16 de 12 de desembre de 2016 pel servei de consergeria per a instal·lacions esportives.
Convocatòria nº 47/16 de data 12 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de reforma de clavegueram del carrer Pedró.Acta nº 47/16 de 12 de desembre de 2016 per les obres de reforma de clavegueram del carrer Pedró.
Convocatòria nº 48/16 de data 16 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:15h per les obres de reforma de clavegueram del carrer Pedró.Acta nº 48/16 de 16 de desembre de 2016 per les obres de reforma de clavegueram del carrer Pedró.
Convocatòria nº 49/16 de data 16 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:25h pel Servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament.Acta nº 49/16 de 16 de desembre de 2016 pel Servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació (SIG) a l'Ajuntament.
Convocatòria nº 50/16 de data 21 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:40h pel servei de conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi.Acta nº 50/16 de 21 de desembre de 2016 pel servei de conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi.
Convocatòria nº 51/16 de data 21 de desembre de 2016, Sala de Plens a les 09:50 h pel servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament.Acta nº 51/16 de 21 de desembre de 2016 pel servei d'assistència tècnica per a la implantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament.