Any 2015

ACTES  I CONVOCATÒRIES 2015
ConvocatòriaActa
Convocatoria nº 01-15 el 19 de gener de 2015 a les 10 h. en la Sala de Plens pel contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d'ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals, transport, venda i desballestament.

Acta nº 01-15 de data 19 de gener de 2015 pel contracte de servei de retirada de vehicles declararats fora d'ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals, transport, venda i desballestament.

Convocatoria nº 02-15 el 19 de gener de 2015 a les 10:10 h. en la Sala de Plens pel contracte de servei d'expenedoria (Vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Acta nº 02-15 de data 19 de gener de 2015 pel contracte de servei d'expenedoria (Vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançants la col·locació de màquines automàtiques per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Convocatoria nº 03-15 el 19 de gener de 2015 a les 10:20 h. en la Sala de Plens pel contracte de subministrament i muntatge del material pel funcionament de la pista d'atletisme Can Zam.

Acta nº 03-15 de data 19 de gener de 2015 pel contracte de subministrament i muntatge del material pel funcionament de la pista d'atletisme Can Zam.

Convocatoria nº 04-15 el 26 de gener de 2015 a les 09:30 h. en la Sala de Plens pel contracte de subministrament i muntatge del material pel funcionament de la pista d'atletisme Can Zam.

Acta nº 04-15 de data 26 de gener de 2015 pel contracte de subministrament i muntatge del material pel funcionament de la pista d'atletisme Can Zam.

Convocatoria nº 05-15 el 16 de febrer de 2015 a les 12:00 h. en la Sala de Plens pel contracte d'obres d'enderroc de cinc edificacions a l'avinguda Generalitat, núm. 172-180.

Acta nº 05-15 de data 16 de febrer de 2015 pel contracte d'obres d'enderroc de cinc edificacions a l'avinguda Generallitat, núm. 172-180.

Convocatoria nº 06-15 el 16 de febrer de 2015 a les 12:15 h. en la Sala de Plens pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions d'alarma contra intrusisme i instal·lacions dels sistemes de detecció i extinció contra incendis dels edificis dependents de l'Ajuntament.

Acta nº 06-15 de data 16 de febrer de 2015 pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions d'alarma contra intrusisme i instal·lacions dels sistemes de detecció i extinció contra  incendis dels edificis dependents de l'Ajuntament.

Convocatoria nº 07-15 el 16 de febrer de 2015 a les 12:30 h. en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local (desglossat en 3 lots).

Acta nº 07-15 de data 16 de febrer de 2015 pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local (desglossat en 3 lots).
Convocatoria nº 08-15 el 2 de març de 2015 a les 10:00 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres d'enderroc de cinc edificacions a l'avinguda Generalitat, núm. 172-180.Acta nº 08-15 de data 2 de març de 2015 pel contracte d'obres d'enderroc de cinc edificacions a l'avinguda Generalitat, núm. 172-180.
Convocatoria nº 09-15 el 9 de març de 2015 a les 11:00 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de mateniment de les instal·lacions d'alarma contra intrusisme i instal·lacions dels sistemes de detecció i extinció contra incendis dels edificis dependents de l'Ajuntament.Acta nº 09-15 de data 9 de març de 2015 pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions d'alarma contra intrusisme i instal·lacions dels sistemes de detecció i extinció contra incendis dels edificis dependents de l'Ajuntament
Convocatoria nº 10-15 el 9 de març de 2015 a les 11:15 h en la Sala de Plens pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Fondo, desglossat en 4 lots.Acta nº 10-15 de data 9 de març de 2015 pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Fondo, desglossat en 4 lots.
Convocatoria nº 11-15 el 9 de març de 2015 a les 11:20 h en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.Acta nº 11-15 de data 9 de març de 2015 pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.

Convocatoria nº 12-15 el 23 de març de 2015 a les 10:00 h en la Sala de Plens pel contracte de concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Singuerlín, desglossat en 3 lots.  ANUL·LADA

Convocatoria nº 13-15 el 23 de març de 2015 a les 10:05 h en la Sala de Plens pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Fondo, desglossat en 4 lots.  ANUL·LADA

Convocatoria nº 14-15 el 23 de març de 2015 a les 10:10 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis d'expenedoria (vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques.  ANUL·LADA

Convocatoria nº 12-15 el 30 de març de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Singuerlín, desglossat en 3 lots.

Acta nº 12-15 de data 30 de març de 2015 pel contracte de concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Singuerlín, desglossat en 3 lots.
Convocatoria nº 13-15 el 30 de març de 2015 a les 09:35 h en la Sala de Plens pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Fondo, desglossat en 4 lots.Acta nº 13-15 de data 30 de març de 2015 pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de diverses parades del Mercat Municipal del Fondo, desglossat en 4 lots.

Convocatoria nº 14-15 el 30 de març de 2015 a les 09:40 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis d'expenedoria (vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques.

Acta nº 14-15 de data 30 de març de 2015 pel contracte de serveis d'expenedoria (vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques.
Convocatoria nº 15-15 el 30 de març de 2015 a les 09:45 h en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.Acta nº 15-15 de data 30 de març de 2015 per contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.
Convocatoria nº 16-15 el 13 d'abril de 2015 a les 10:05 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis d'expenedoria (vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques.Acta nº 16-15 de data 13 d'abril de 2015 pel contracte de serveis d'expenedoria (vending) de begudes calentes i fredes i altres productes autoritzats mitjançant la col·locació de màquines automàtiques.
Convocatoria nº 17-15 el 13 d'abril de 2015 a les 10:10 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de pavimentació de la calçada de la carretera Font de l'Alzina.Acta nº 17-15 de data 13 d'abril de 2015 pel contracte d'obres de pavimentació de la calçada de la carretera Font de l'Alzina.
Convocatoria nº 18-15 el 20 d'abril de 2015 a les 12:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei d'enginyeria tecnológica per asegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.Acta nº 18-15 de data 20 d'abril de 2015 pel contracte de servei d'enginyeria tecnológica per asegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.
Convocatoria nº 19-15 el 20 d'abril de 2015 a les 12:35 h en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.Acta nº 19-15 de data 20 d'abril de 2015 pel contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local, desglossat en 3 lots.
Convocatoria nº 20-15 el 20 d'abril de 2015 a les 12:40 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de pavimentació de la calçada de la carretera Font de l'Alzina.Acta nº 20-15 de data 20 d'abril de 2015 pel contracte d'obres de pavimentació de la calçada de la carretera Font de l'Alzina.

Convocatoria nº 21-15 el 4 de maig de 2015 a les 10:00 en la Sala de Plens pel contracte de servei d'enginyeria tecnológica per asegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.

Acta nº 21-15 de data 4 de maig de 2015 pel contracte de servei d'enginyeria tecnológica per asegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.

Convocatoria  nº 22-15 el 18 de maig de 2015 a les 10:00 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària relacionades amb les drogues a Santa Coloma.

Acta nº 22-15 de data 18 de maig de 2015 pel contracte de serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària relacionades amb les drogues a Santa Coloma.

Convocatoria nº 23-15 el 18 de maig de 2015 a les 10:10 h en la Sala de Plens pel contracte de servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres del CIAPE  a Santa Coloma.

Acta nº 23-15 de data 18 de maig de 2015 pel contracte de servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres del CIAPE a Santa Coloma.
Convocatoria nº 24-15 el 18 de maig de 2015 a les 10:20 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, fase I.Acta nº 24-15 de data 18 de maig de 2015 pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, fase I.
Convocatoria nº 25-15 el 26 de maig de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària relacionades amb les drogues a Santa Coloma.Acta nº 25-15 de data 26 de maig de 2015 pel contracte de serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària relacionades amb les drogues a Santa Coloma.

Convocatoria nº 26-15 el 26 de maig de 2015 a les 09:40 h en la Sala de Plens pel contracte de servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres del CIAPE a Santa Coloma.

Acta nº 26-15 de data 26 de maig de 2015 pel contracte de servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres del CIAPE a Santa Coloma.
Convocatoria nº 27-15 el 14 de juliol de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, Fase I.Acta nº 27-15 de data 14 de juliol de 2015 pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, Fase I
Convocatoria nº 28-15 el 14 de juliol de 2015 a les 09:40 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI".Acta nº 28-15 de data 14 de juliol de 2015 pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI"
Convocatoria nº 29-15 el 14 de juliol de 2015 a les 09:45 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament.Acta nº 29-15 de data 14 de juliol de 2015 pel contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament.
Convocatoria nº 30-15 el 14 de juliol de 2015 a les 10:00 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de reposició de suports de l'enllumenat públic en mal estat afectats per procesos de corrosió (programa de reducció risc enllumenat Xoc 1 i Xoc 2), en diversos punts de la ciutat.Acta nº 30-15 de data 14 de juliol de 2015 pel contracte d'obres de reposició de suports de l'enllumenat públic en mal estat afectats per procesos de corrosió (programa de reducció risc enllumenat Xoc 1 i Xoc 2), en diversos punts de la ciutat.

Convocatoria nº 31-15 el 14 de juliol de 2015 a les 10:15 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot.

Acta nº 31-15 de data 14 de juliol de 2015 pel contracte d'obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot.

Convocatoria nº 32-15 el 30 de juliol de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de 100 ordinadors i 50 monitors per l'Ajuntament.

Acta nº 32-15 de data 30 de juliol de 2015 pel contracte de subministrament de 100 ordinadors i 50 monitors per l'Ajuntament.
Convocatoria nº 33-15 el 30 de juliol de 2015 a les 09:40 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de reposició de suport de l'enllumenat públic en mal estat afectats per procesos avançats de corrosió (programa de reducció risc enllumenat Xoc 1 i Xoc 2) en diversos punts de la ciutat.Acta nº 33-15 de data 30 de juliol de 2015 pel contracte d'obres de reposició de suports de l'enllumenat públic en mal estat afectats per procesos avançats de corrosió (programa de reducció risc enllumenta Xoc 1 i Xoc 2) en diversos punts de la ciutat.
Convocatoria nº 34-15 l'11 d'agost de 2015 a les 12:00 h en la Sala de Plens pel contracte de subministrament de 100 ordinadors i 50 monitors per l'Ajuntament.Acta nº 34-15 de data 11d'agost de 2015 pel contracte de subministrament de 100 ordinadors i 50 monitors per l'Ajuntament.
Convocatoria nº 35-15 l'11 d'agost de 2015 a les 12:10 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, Fase I.Acta nº 35-15 de data 11 d'agost de 2015 pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, Fase I.
Convocatoria nº 36-15 el 21 de setembre de 2015 a les 10:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.Acta nº 36-15 de data 21 de setembre de 2015 pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.

Convocatoria nº 37-15 el 21 de setembre de 2015 a les 10:40 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantil i Juvenils Rellotge XXI"

Acta nº 37-15 de data 21 de setembre de 2015 pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXi".
Convocatoria nº 38-15 el 21 de setembre de 2015 a les 10:50 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament.Acta nº 38-15 de data 22 de setembre de 2015 pel contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament.
Convocatoria nº 39-15 el 5 d'octubre de 2015 a les 09:15 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI"Acta nº 39-15 de data 5 d'octubre de 2015 pel contracte de servei de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, gestió i control del programa d'activitats del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI".
Convocatoria nº 40-15 el 5 d'octubre de 2015 a les 09:20 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i OlotActa nº 40-15 de data 5 d'octubre de 2015 pel contracte d'obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot.
Convocatoria nº 41-15 el 5 d'octubre de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitarisActa nº 41-15 de data 5 d'octubre de 2015 pel contracte de servei de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitaris.
Convocatoria nº 42-15 el 13 d'octubre de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta nº 42-15 de data 13 d'octubre de 2015 pel contracte de servei de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitaris
Convocatoria nº 43-15 el 19 d'octubre de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitaris.Acta nº 43-15 de data 19 d'octubre de 2015 pel contracte de servei de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitaris.
Convocatoria nº 44-15 el 19 d'octubre de 2015 a les 09:35 h en la Sala de Plens pel contracte d'obres per a l'execució del projecte de propostes de millores de Can Zam, Fase I.Acta nº 44-15 de data 19 d'octubre de 2015 pel contracte d'obres per a l'execució de propostes de millores de Can Zam, Fase I.
Convocatoria nº 45-15 el 19 d'octubre de 2015 a les 09:45 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.Acta nº 45-15 de data 19 d'octubre de 2015 pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.
Convocatoria nº 46-15 el 2 de novembre de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.Acta nº 46-15 de data 2 de noviembre de 2015 pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.
Convocatoria nº 47-15 el 2 de novembre de 2015 a les 09:40 h en la Sala de Plens pel contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 47-15 de data 2 de noviembre de 2015 pel contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria nº 48-15 el 9 de noviembre de 2015 a les 09:30 h en la Sala de Plens pel contracte de servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.Acta nº48/15 de data 9 de novembre de 2015 per al Servei de control periòdic de plagues i desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions del municipi.