Any 2014

ACTES I CONVOCATÒRIES 2014
ConvocatòriaActa
Convocatòria nº 1-14 el 13 de gener de 2014 a les 12:00h en la Sala de Plens pel Contracte Administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària de Santa Coloma de Gramenet.Acta nº 1-14 de data 13 de gener de 2014 pel Contracte Administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària de Santa Coloma de Gramenet.

Convocatòria nº 2-14 el 13 de gener de 2014 a les 12:30h en la Sala de Plens pel Contracte de Serveis de repartiment per a la distribució del butlletí municipal i altres productes gràfics.

Acta nº 2-14 de data 13 de gener de 2014 pel Contracte de Serveis de repartiment per a la distribució del butlletí municipal i altres productes gràfics.
Convocatòria nº 3-14 el 3 de febrer de 2014 a les 10:00h en la Sala de Plens pel contracte de Serveis de repartiment per a la distribució del butlletí municipal i altres productes gràfics.Acta nº 3-14 de data 3 de febrer de 2014 pel contracte de Serveis de repartiment per a la distribució del butlletí municipal i altres productes gràfics.
Convocatòria nº 4-14 el 17 de març de 2014 a les 10:30 h en la Sala de Plens pel contracte de Serveis d'enginyeria tecnológica per assegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.Acta nº 4-14 de data 17 de març de 2014 pel contracte de Serveis d'enginyeria tecnológica per assegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.
Convocatòria nº 5-14 el 24 de març de 2014 a les 10:00h en la Sala de Plens pel contracte de Serveis d'enginyeria tecnológica per assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l'Ajuntament.Acta nº 5-14 de data 24 de març de 2014 pel contracte de Serveis d'enginyeria tecnológica per assegurar el funcionament de la infraestructura informática de l'Ajuntament.
Convocatoria nº 6-14 el 24 de març de 2014 a les 10:30h en la Sala de Plens pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.Acta nº 6-14 de data 24 de març de 2014 pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.
Convocatoria nº 7-14 el 31 de març de 2014 a les 10:30h en la Sala de Plens pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.Acta nº 7-14 de data 31 de març de 2014 pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.
Convocatòria nº 8-14 el 7 d'abril de 2014 a les 09:30h en la Sala de Plens pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.

Acta nº 8-14 de data 7 d'abril de 2014 pel contracte de Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma.

Convocatoria nº 9-14 el 7 d'abril de       2014 a les 09:45h en la Sala de Plens pel contracte de Subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.

Acta nº 9-14 de data 7 d'abril de 2014 pel contracte de subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.

Acta nº 10-14 de data 29 d'abril de 2014 pel contracte de subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.

Acta nº 11-14 de data 29 d'abril de 2014 pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Fondo.

Acta nº 12-14 de data 29 d'abril de 2014 pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, gas i fontanería dels edificis depenents de l'Ajuntament.

Acta nº 13-14 de data 12 de maig de 2014 pel contracte administratiu especial per l'explotació del bar del Centre Cívic Fondo

Acta nº 14-14 de data 12 de maig de 2014 pel contracte de nou projecte d'obres de millora del carrer Pau Claris.

Acta nº 15-14 de data 12 de maig de 2014 pel contracte d'obres d'obertura del carrer dels Espriu.

Acta nº 16-14 de data 26 de maig de 2014 pel contracte de nou projecte d'obres de millora del carrer Pau Claris.

Acta nº 17-14 de data 26 de maig de 2014 pel contracte d'obres d'obertura del carrer dels Espriu.

Acta nº 18-14 de data 26 de maig de 2014 pel contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de les parades núm. 7 i 8 del futur Mercat de Sagarra.

Acta nº 19-14 de data 2 de juny de 2014 pel contracte de concessió administrativa per a l'ús iexplotació de les parades núm. 7 i 8 del futur Mercat de Sagarra.

Acta nº 20-14 de data 2 de juny de 2014 pel contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.

Acta nº 21-14 de data 16 de juny de 2014 pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

Convocatoria nº 10-14 el 29 d'abril de 2014 a les 11:00h en la Sala de Plens pel contracte de Subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable.
Convocatoria nº 11-14 el 29 d'abril de 2014 a les 11:10h en la Sala de Plens pel contracte Administratiu Especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Fondo.
Convocatoria nº 12-14 el 29 d'abril de 2014 a les 11:15h en la Sala de Plens pel contracte de Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, instal·lacions tèrmiques, gas i fontanería dels edificis depenents de l'Ajuntament.
Convocatoria nº 13-14 el 12 de maig de 2014 a les 10:00h en la Sala de Plens pel contracte Administratiu Especial per l'explotació del bar del Centre Cívic Fondo.
Convocatoria nº 14-14 el 12 de maig de 2014 a les 10:15h en la Sala de Plens pel contracte del nou projecte d'obres de millora del carrer Pau Claris.
Convocatoria nº 15-14 el 12 de maig de 2014 a les 10:45h en la Sala de Plens pel contracte d'obres d'obertura del carrer dels Esprius.
Convocatòria nº 16-14 el 26 de maig de 2014 a les 12:00h en la Sala de Plens pel contracte del nou projecte d'obres de millora del carrer Pau Claris.
Convocatòria nº 17-14 el 26 de maig de 2014 a les 12:10h en la Sala de Plens pel contracte d'obres d'obertura del carrer dels Esprius.
Convocatòria nº 18-14 el 26 de maig de 2014 a les 12:15h en la Sala de Plens pel contracte de Concessió Administrativa per a l'ús i explotació de les parades núm. 7 i 8 del futur Mercat de Sagarra.
Convocatoria nº 19-14 el 2 de juny de 2014 a les 11:00h en la Sala de Plens pel contracte de Concessió Administrativa per a l'ús i explotació de les parades núm. 7 i 8 del futur Mercat de Sagarra.
Convocatoria nº 20-14 el 2 de juny de 2014 a les 11:05h en la Sala de Plens pel contracte Administratiu Especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària de Santa Coloma de Gramenet.

Acta nº 22-14, de data 27 de juny de 2014 pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots: Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Acta nº 23-14 de data 7 de juliol de 2014 pel contracte d'obres d'urbanització del parc c. Wilson i c. Serrano (Pl. de la Pau Fase II).

Acta nº 24-14 de data 7 de juliol de 2014 pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, gas i fontanería dels edificis depenents de l'Ajuntament.

Acta nº 25-14 de data 16 de juliol de 2014 pel contracte de serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació, dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot, desglossada en dues fases.

Acta nº 26-14 de data 16 de juliol de 2014 pel contracte d'obres d'urbanització del parc c. Wilson i c. Serrano (Pl. de la Pu Fase II).

Acta nº 27-14 de data 16 de juliol de 2014 pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

Acta nº 28-14 de data 18 de juliol de 2014 pel contracte de subministrament de  material per a l'arrendament, muntatge i desmuntatge de carrosses per a la Cavalcada de Reis 2015 i 2016.

Acta nº 29-14 de data 18 de juliol de 2014 pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

Convocatoria nº 21-14 el 16 de juny de 2014 a les 10 h a la Sala de Plens pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar

Convocatoria nº 22-14 el 27 de juny de 2014 a les 12 h a la Sala de Govern pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots: Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres

Convocatoria nº 23-14 el 7 de juliol de 2014 a les 11 h a la Sala de Plens pel contracte d'obres d'urbanització del parc c. Wilson i c. Serrano (Pl. de la Pau Fase II).

Convocatoria nº 24-14 el 7 de juliol de 2014 a les 11:10 h a la Sala de Plens pel contracte de servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, gas i fontanería dels edificis depenents de l'Ajuntament.

Convocatoria nº 25-14 el 16 de juliol de 2014 a les 11 h a la Sala de Plens pel contracte de serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot, desglossada en dues fases.

Convocatoria nº 26-14 el 16 de juliol de 2014 a les 11:15 h a la Sala de Plens pel contracte d'obres d'urbanització del parc c. Wilson i c. Serrano (Pl. de la Pau Fase II).

Convocatoria nº 27-14 el 16 de juliol de 2014 a les 11:20 h a la Sala de Plens pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

Convocatoria nº 28-14 el 18 de juliol de 2014 a les 11 h a la Sala de Govern pel contracte de subministrament de material per a l'arrendament, muntatge i desmuntatge de carrosses per a la Cavalcada de Reis 2015 i 2016.

Convocatoria nº 29-14 el 18 de juliol de 2014 a les 11 h a la Sala de Govern pel contracte administratiu especial de servei per a la gestió indirecta i funcionament del centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

Convocatoria nº 30-14 el 18 de juliol de 2014 a les 11:05 h a la Sala de Govern pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots: Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Convocatoria nº 31-14 el 18 de juliol de 2014 a les 11:15 h a la Sala de Govern pel contracte de serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot, desglossada en dues fases.

Convocatoria nº 32-14 el 28 de juliol de 2014 a les 11 h a la Sala de Plens pel contracte de servei d'assistència técnica informática.

Convocatoria nº 33-14 el 8 de setembre de 2014 a les 10 h a la Sala de Plens pel contracte de servei d'assistència técnica informática.

Convocatoria nº 34-14 el 8 de setembre de 2014 a les 10:15 h a la Sala de Plens pel contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals.

Convocatoria nº 35-14 el 8 de setembre de 2014 a les 10:30 h a la Sala de Plens pel contracte subministrament renovació manteniment llicències software assurance de programari Microsoft.

Convocatoria nº 36-14 el 8 de setembre de 2014 a les 10:45 h a la Sala de Plens pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots:  Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Convocatoria nº 37-14 el 15 de setembre de 2014 a les 10:00 h a la Sala de Plens pel contracte de recollida i distribució de trameses i missatgeries, desglossat en dos lots:  Lot 1 Serveis Postals   Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Convocatoria nº 38-14 el 15 de setembre de 2014 a les 10:05 h a la Sala de Plens pel contracte de subministrament renovació manteniment llicències software assurance de programari Microsoft.

Convocatoria nº 39-14 el 15 de setembre de 2014 a les 10:10 h a la Sala de Plens pel contracte de servei d'àpats (menjador social)

Convocatoria nº 40-14 el 22 de setembre de 2014 a les 10:00 h a la Sala de Plens pel contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals.

Convocatoria nº 41-14 el 22 de setembre de 2014 a les 10:05 h a la Sala de Plens pel contracte de servei per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de danys materials als edificis municipals i dels vehicles municipals, desglossat en 3 lots.

Convocatoria nº 42-14 el 15 d'octubre de 2014 a les 11:30 h a la Sala de Plens pel contracte d'obres del projecte de reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària, nova instal·lació de calefacció i adequació i reforma de la instal·lació eléctrica per la seva legalització del Camp de Fútbol Municipal de Santa Coloma de Gramenet

Convocatoria nº 43-14 el 3 de novembre de 2014 a les 10:00 h a la Sala de Plens pel contracte de servei per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de danys materials als edificis municipals i dels vehicles municipals, deglossat en 3 lots.

Acta nº 30-14, de data 18 de juliol de 2014 pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots: Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Acta nº 31-14 de data 18 de juliol de 2014 pel contracte de serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació, dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l'àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, entre Bruc i Olot, desglossada en dues fases.

Acta nº 32-14 de data 28 de juliol de 2014 pel contracte de servei d'assistència técnica informática.

Acta nº 33-14 de data 8 de setembre de 2014 pel contracte de servei d'assistència técnica informática.

Acta nº 34-14 de data 8 de setembre de 2014 pel contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals.

Acta nº 35-14 de data 8 de setembre de 2014 pel contracte de subministrament renovació manteniment llicències software assurance de programari Microsoft.

Acta nº 36-14 de data 8 de setembre de 2014 pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament desglossat en dos lots:  Lot 1 Serveis Postals  Lot 2 Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Acta nº 37-14 de data 15 de sete,bre de 2014 pel contracte de servei de recollida i distribució de trameses i missatgeries de  l'Ajuntament desglossat en dos lots:  Lot 1 Serveis Postals  Lot 2  Serveis de missatgeria, bustiada i altres.

Acta nº 38-14 de data 15 de setembre de 2014 pel contracte de subministrament renovació manteniment llicències software assurance de programari Microsoft.

Acta nº 39-14 de data 15 de setembre de 2014 pel contracte de servei d'àpats (menjador social).

Acta nº 40-14 de data 22 de setembre de 2014 pel contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals.

Acta nº 41-14 de data 22 de setembre de 2014 pel contracte de servei per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de danys materials als edificis municipals i dels vehicles municipals, desglossat en 3 lots.

Acta nº 42-14 de data 15 d'octubre de 2014 pel contracte d'obres del projecte de reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària, nova instal·lació de calefacció i adequació i reforma de la instal·lació eléctrica per la seva legalització del Camp de Fútbol Municipal de Santa Coloma de Gramenet

Convocatoria nº 44-14 el 3 de novembre de 2014 a les 10:05 h a la Sala de Plens pel contracte d'obres del projecte de reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària, nova instal·lació de calefacció i adequació i reforma de la instal·lació eléctrica per la seva legalització del Camp de Fútbol Municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria nº 45-14 el 3 de novembre de 2014 a les 10:15 h a la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari i calçat per a tos els col·lectius de l'Ajuntament (9 lots).

Convocatoria nº 46-14 el 26 de novembre de 2014 a les 11:00 h a la Sala de Plens pel contracte de serveis de vigilancia i seguretat destinats a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Convocatoria nº 47-14 el 26 de novembre de 2014 a les 11:05 h a la Sala de Plens pel contracte de serveis de retirada de vehicles declarats fora d'ús i/o abandonats a la via pública.

Convocatoria nº 48-14 l'1 de desembre de 2014 a les 10:00 h a la Sala de Plens pel contracte de subministrament de vestuari i calçat per a tots els col·lectius de l'Ajuntament (9 lots).

Acta nº 43-14 de data 3 de novembre de 2014 pel contracte de servei per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de danys materials als edificis municipals i dels vehicles municipals, desglossat en 3 lots.

Acta nº 44-14 de data 3 de noviembre de 2014 pel contracte d'obres de reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària, nova instal·lació de calefacció i adequació i reforma de la instal·lació eléctrica per la seva legalització del Camp de Fúltbol Municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Acta nº 45-14 de data 3 de noviembre de 2014 pel contracte de subministrament de vestuari i calçat per a tots els col·lectius de l'Ajuntament (9 lots). 

Acta nº 46-14 de data 26 de novembre de 2014 pel contracte de serveis de vigilancia i seguretat destinats a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Acta nº 47-14 de data 26 de novembre de 2014 pel contracte de serveis de retirada de vehicles declarats fora d'ús i/o abandonats a la via pública.

Convocatoria nº 49-14 el 16 de desembre de 2014 a les 09:15 h a la Sala de Plens pel contracte de servei per a la realització de reportatges fotogràfics d'actes, recepcions i publicacions de l'Ajuntament.

Convocatoria nº 50-14 el 16 de desembre de 2014 a les 09:20 h a la Sala de Plens pel contracte de servei d'àpats (menjador social).

Acta nº 48-14 de data 1 de desembre de 2014 pel contracte de subministrament de vestuari i calçat per a tots els col·lectius de l'Ajuntament (9 lots).

Acta nº 49-14 de data 16 de desembre de 2014 pel contracte de servei per a la realització de reportatges fotogràfics d'actes, recepcions i publicacions de l'Ajuntament.

Acta nº 50-14 de data 16 de desembre de 2014 pel contracte de servei d'àpats (menjador social).