Convocatòries i actes

Convocatòries i actes de la Mesa de Contractació

ACTES I CONVOCATÒRIES 2018
ConvocatòriaActa
Convocatòria núm. 01/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. Lluis Companys i el c. Pompeu Fabra) i política de foment del treball.Acta núm. 01/18 de data 16 de gener de 2018 per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. LLuis Companys i el c. Pompeu Fabra) i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 02/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h. per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.Acta núm. 02/18 de data 16 de gener de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.
Convocatòria núm. 03/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:25 h pels serveis de control periòdic de plagues.Acta núm. 03/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de control periòdic de plagues.
Convocatòria núm. 04/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta núm. 04/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.
Convocatòria núm. 05/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.Acta núm. 05/18 de data 16 de gener de 2018 pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.
Convocatòria núm. 06/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 06/18 de data 23 de gener de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria  núm. 07/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta num. 07/18 de data 23 de gener de 2018 pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.
Convocatòria núm. 08/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:30 h per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.Acta num. 08/18 de data 1 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.
Convocatòria núm. 09/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:40 h per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.Acta núm. 09/18 de data 1 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 10/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:50 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).Acta núm. 10/18 de data 1 de febrer de 2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).
Convocatòria núm. 11/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.Acta núm. 11/18 de data 6 de febrer de 2018 pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.
Convocatòria núm. 12/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.Acta núm. 12/18 de data 6 de febrer de 2018 pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARI.
Convocatòria núm. 13/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:25 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.Acta núm. 13/18 de data 6 de febrer de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.
Convocatòria núm. 14/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.Acta núm. 14/18 de data 6 de febrer de 2018 per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.
Convocatòria núm. 15/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 15/18 de data 6 de febrer de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria núm. 16/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE)Acta núm. 18/18 (abans 16/18 per canvi horari mesa) de data 13/02/2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE)
Convocatòria núm. 17/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçaes i voreres.Acta núm. 17/18 de data 13/02/2018 pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.
Convocatòria núm. 18/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.Acta núm. 16/18 (abans 18/18 per canvi horari mesa) de data 13/02/2018 pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.
Convocatòria núm. 19/18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.Acta núm. 19/18 de data 20 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.
Convocatòria núm. 20-18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).Acta núm. 20/18 de data 20 de febrer de 2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).
Convocatòria núm. 21-18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 21/18 de data 20 de febrer de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria núm. 22-18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.Acta núm. 22/18 de data 20 de febrer de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.
Convocatòria núm. 23-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de menjador social.Acta núm. 23/18 de data 27 de febrer de 2018 pels serveis de menjador social.
Convocatòria núm. 24-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.Acta núm. 24/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 25-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.Acta núm. 25/18 de data 27 de febrer de 2018 pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.
Convocatòria núm. 26-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.Acta núm. 26/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 27-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella IIActa núm. 27/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.
Convocatòria núm. 28-18 el 6 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.Acta núm. 28/18 de data 6 de març de 2018 per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.
Convocatòria núm. 29-18 el 13 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball.Acta núm. 29/18 de data 13 de març de 2018 per les obres del projecte de remodelació del passatge Siprer i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 30-18 el 13 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.Acta núm. 30/18 de data 13 de març de 2018 pel servei de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria núm. 31-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (2 lots).
Convocatòria núm. 32-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Llatí.
Convocatòria núm. 33-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis de menjador social.
Convocatòria núm. 34-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD.
Convocatòria núm. 35-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.
Convocatòria núm. 36-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.
Convocatòria núm. 37-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h per les obres de remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 38-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:05 h per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.
Convocatòria núm. 39-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:10 h per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de politiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 40-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h pels serveis de control periòdic de plagues.
Convocatòria núm. 41-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball (2 lots).
Convocatòria núm. 42-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis d'organització i realització de tallers de manualitats per a la gent gran.
Convocatòria núm. 43-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del casal Riu Nord.
Convocatòria núm. 44-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos centres cívics i casals municipals.
Convoctòria núm. 45-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h pel subministrament i manteniment en règim d'arrendament amb opció de compra de diversos equips multifunció (3 lots).
Convocatòria núm. 46-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (2 lots).
Convocatòria núm. 47-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar de Centre Cívic Llatí.
Convocatòria núm. 48-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.
Convocatòria núm. 49-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatòria núm. 50-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 51-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h pel servei de manteniment de la xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria núm. 52-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del casal del Riu Nord.
Convocatòria núm. 53-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos Centres Cívics i Casals Municipals.