Convocatòries i actes

Convocatòries i actes de la Mesa de Contractació

ACTES I CONVOCATÒRIES 2018
ConvocatòriaActa
Convocatòria núm. 01/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. Lluis Companys i el c. Pompeu Fabra) i política de foment del treball.Acta núm. 01/18 de data 16 de gener de 2018 per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. LLuis Companys i el c. Pompeu Fabra) i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 02/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h. per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.Acta núm. 02/18 de data 16 de gener de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.
Convocatòria núm. 03/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:25 h pels serveis de control periòdic de plagues.Acta núm. 03/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de control periòdic de plagues.
Convocatòria núm. 04/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta núm. 04/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.
Convocatòria núm. 05/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.Acta núm. 05/18 de data 16 de gener de 2018 pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.
Convocatòria núm. 06/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria  núm. 07/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.