Reglaments i altra normativa

Pla Normatiu Municipal

Com utilitzar el cercador?

Si vol buscar normativa concreta, té dues opcions:

  • Posar en la primera casella del cercador com a paraula clau, el nom del tema de la normativa que busca (pe: tinença d’animals ) i clicar CERCAR
  • Anar directament a la part inferior ORDENACIÓ  clicar PER DATA,  i ASCENDENT o DESCENDENT  i finalment clicar CERCAR.
loading gif