Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 19 de desembre a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Gramepark, SA -

 

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Gramepark, SA.

 

 

 

2

 

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Grameimpuls, SA -

 

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

 

 

 

3

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2017.

 

 

 

4

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla per a l’any 2017.

 

 

 

5

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de les modificacions de la relació de llocs de treball per a l’any 2017.

 

 


 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 


Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament