Ordre del dia definitiu

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2016.

Ordre del dia

 

1

 

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Gramepark, SA -

 

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Gramepark, SA.

 

 

2

 

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Grameimpuls, SA -

 

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

 

 

 

 

 

3

 

 

Prèvia ratificació de la urgència.

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2017.

 

 

 

 

 

4

 

 

Prèvia ratificació de la urgència.

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla per a l’any 2017.

 

* Petició de paraula Sindicat ADT – Sr. Iván Nogales.

 

 

5

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de les modificacions de la relació de llocs de treball per a l’any 2017.

 

To top

MOCIONS

Mocions

 

 

 

 

6

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per a la gestió 100% pública i directa del servei de subministrament d’aigua.

 

 

 

 

 

7

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.

 

 

 

 

8

 

GRUP MUNICIPAL SOM GRAMENET

 

Moció en defensa de la llibertat d’expressió i de solidaritat amb les encausades per cremar fotos del rei.

 

 

 

 

9

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

Moción para la defensa del Estado de Derecho.

 

 

To top

 
 

Número: 12/2016

Sessió: ordinària

Data: 19 de desembre de 2016

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens