Ordenances fiscals i preus pùblics

Com utilitzar el cercador?

Si vol buscar una ordenança, té dues opcions:

  • Posar en la primera casella del cercador com a paraula clau, el nom del tema de l’ordenança que busca (pe: tinença d’animals ) o en cas de saber el número posar aquest directament (pe:8) i clicar CERCAR
  • Anar directament a la part inferior ORDENACIÓ  clicar PER DATA,  i ASCENDENT o DESCENDENT  i finalment clicar CERCAR
loading gif