Equip de direcció

Habilitats estatals

Personal estatal
CàrrecRetribució bruta anyalNom i Cognoms
SecretariFco. Javier Ezquiaga Terrazas
InterventorAurelio Corella Colás

Personal eventual de caràcter directiu

Taula personal eventual

 

CÀRREC

RETRIBUCIÓ BRUTA ANYAL

 

NOM I COGNOMS

 

Director/a de Serveis d’Alcaldia

 

 

70.000

 

Carles Mestres March

Director/a de Planificació Estratègia, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte.

 

 

64.000

 

Isuka Palau García

Director/a de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humans, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat.

 

 

64.000

 

Ana Muñoz Martínez

Director/a d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme.

 

64.000

 

Zaida Muxí Martínez (podrà compatibilitzar la funció amb una dedicació a la docència, d’un màxim de 4+4 hores setmanals, a l’ETSAB-UPC)

Director/a d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat.

 

64.000

 

Gemma Bellvehí Oliver

Director/a Adjunt/a d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme.

 

60.000

 

Isabel García Casabó

 

Director/a Adjunt/a d’Educació i Execució del Pla d’actuació Municipal de l’àmbit.

 

 

60.000

 

Rosa Perea Núñez

 

Coordinador/a de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i de Seguretat Ciutadana.

 

 

45.000

 

Estefanía Molina Trillo

 

Coordinador/a de Regidories de Districte i Polítiques d’Igualtat.

 

 

45.000

 

Julia de la Encarnación Gómez

 

Coordinador/a de Cultura.

 

 

45.000

 

José Velasco Martínez

 

Coordinador/a de Moviments Socials i Entitats Ciutadanes.

 

 

45.000

 

Carmen Uroz

 

Coordinador/a d’Educació, Infància, Joventut i Salut.

 

45.000

 

Alicia Segura

Personal eventual d'assessorament

Taula de personal

CÀRREC

RETRIBUCIÓ BRUTA ANYAL

 

Assessor d’Esports i de Medi Ambient

 

 

60.000

Suport dels  Grups Municipals de l’oposició (si la dedicació és del 100%)

24.239,48