Informació pública

A aquest apartat podem trobar la informació referent a aquests temes:

  • Informació sobre l'organització administrativa, autoritats i competències de les entitats que integren el sector públic.
  • Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans.
  • Requisists jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les sol·licituds.
  • Actes i comunicacions del tauler d'anuncis.
  • Les actes de les sessions del Ple.
  • Convocatòries i resolucions.
  • L'accès i la selecció del personal
  • Ordenances i reglaments
  • Calendari del contribuent.
  • Resolucions judicials.