GM SOM Gramenet

6 regidors/es

Cliqueu sobre el nom per llegir la biografiaSous (import brut anual)
Aitor Blanc

Aitor Blanc Aranjuelo

blancaa-bdc@gramenet.cat

Dedicació exclusiva: 37.193,55€

Regidor

Membre del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Portaveu del grup municipal

Joan Pastor

Joan Pastor Pérez

pastorpjo-bdc@gramenet.cat

Renuncia 26/6/17

Patrícia Lafuente

Patricia Lafuente Rodríguez

lafuenterp-bdc@gramenet.cat

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidora
Alba Calvo

Alba Calvo Lallave

calvola-bdc@gramenet.cat

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidora.

Presidenta del Grup Municipal

Oriol Corral

Oriol Corral Dinà

corraldo-bdc@gramenet.cat

Renuncia 26/6/17
Jesús Sánchez

Jesús Sánchez Téllez

sancheztje-bdc@gramenet.cat

Renuncia 26/6/17
 
 

Contacte

Pl. de la Vila, 1.

08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 93 462 40 00 (Ext. 2122)

Correu electrònic

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Declaracions de béns i interesos

Grup municipal SOM Gramenet