GM Gent d'Esquerres - ICV - EUiA

Grup Municipal de Gent d'Esquerres - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

2 regidors/es

Cliqueu sobre el nom per llegir la biografiaSous (Import Brut anual)
Alexandra Sevilla

Alexandra Sevilla Oliveras

Contacte

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidora

Portaveu del Grup Municipal.

Jonatan Fornés

Jonatan Fornés Martínez

Contacte

Dedicació exclusiva. 37.193,55

Regidor.

President del grup municipal.

 
 

Contacte

Pl. de la Vila, 1.

08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon:93 462 40 00 (ext. 4007)

Correu electrònic

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Declaracions d'activitats i interesos

Grup Municipal de Gent d'Esquerres - ICV- EUiA