GM Gent d'Esquerres - ICV - EUiA

Grup Municipal de Gent d'Esquerres - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

2 regidors/es

Cliqueu sobre el nom per llegir la biografiaSous (Import Brut anual)
Alexandra Sevilla

Alexandra Sevilla Oliveras

sevillaoa-bdc@gramenet.cat

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidora

Portaveu del Grup Municipal.

Jonatan Fornés

Jonatan Fornés Martínez

fornesmj-bdc@gramenet.cat

Dedicació exclusiva. 37.193,55

Regidor.

President del grup municipal.

 
 

Contacte

Pl. de la Vila, 1.

08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon:93 462 40 00 (ext. 4007)

Correu electrònic

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Declaracions d'activitats i interesos

Grup Municipal de Gent d'Esquerres - ICV- EUiA