GM Ciutadans

3 regidors/es

Cliqueu sobre el nom per llegir la biografiaSous (Import Brut anual)
Dimas Gragera

Dimas Gragera Velaz

grageravd-bdc@gramenet.cat

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidor

Portaveu del grup municipal.

Salvador Tovar Funes

Salvador Tovar Funes

tovarfs-bdc@gramenet.cat

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Regidor

Portaveu adjunt del grup municipal.

María Duarte

María Duarte Aparicio

duarteam-bdc@gramenet.cat

37.193,55€ Dedicació 100%

Regidora.

Presidenta del Grup Municipal. 
 

Contacte

Pl. de la Vila, 1.

08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 93 462 40 00 (Ext. 4061)

Correu electrònic

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Declaracions de béns i interesos

Grup Municipal de Ciutadans