GM Ciutadans

3 regidors/es

Cliqueu sobre el nom per llegir la biografiaSous (Import Brut anual)
Dimas Gragera

Dimas Gragera Velaz

Contacte

Regidor

Portaveu del grup municipal.

Salvador Tovar Funes

Salvador Tovar Funes

Contacte

Regidor

Portaveu adjunt del grup municipal.

María Duarte

María Duarte Aparicio

Contacte

Regidora.

Presidenta del Grup Municipal. 
 

Contacte

Pl. de la Vila, 1.

08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 93 462 40 00 (Ext. 4061)

Correu electrònic

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

Declaracions de béns i interesos

Grup Municipal de Ciutadans