Declaracions de l'any 2007

Grup municipal socialista

To top

Grup municipal del PP

To top

Grup municipal d'ICV-EUiA

To top

Grup municipal de CiU

To top

 
 

A la declaració de 2007 no apareix la liquidació de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja que aquesta dada no es demanava.