Declaració inicial 2011

Aclariment

Aquestes declaracions van ser preses i signades durant el mes de juny de 2011 abans de la presa de possessió dels actuals càrrecs institucionals. En el cas de regidors i regidores que mantenen la seva acta de regidor respecte a l'anterior mandat  apareixen els càrrecs i retribucions que tenien a l'anterior mandat.

Tanmateix, en el cas dels regidors i regidores que accedeixen per primer cop al càrrec consta la seva anterior ocupació i remuneració.

La publicació de les declaracions en aquest web es totalment voluntària.

Grup municipal del PSC. 12 regidors/es

Modificació de la declaració del regidor Antoni Fogué (22 de març de 2012)

La següent regidora del grup municipal del  PSC no autoritza la publicació de la seva declaració:

  • Mª Petra Jiménez González. Retribució bruta anual actual: 37.193,55 €

Els següents regidors i regidores del grup municipal del PP no autoritzen la publicació de les seves declaracions:

  • Mª Ángeles Ledo Sáiz. Retribució bruta anual actual: Indemnització per assistència efectiva al plens (124,83€) i comissions informatives (83,21€).
  • Francisco Martín Sendín Indemnització per assistència efectiva al plens (124,83€) i comissions informatives (83,21€).
  • Marc Antoni Villegas Bastias Indemnització per assistència efectiva al plens (124,83€) i comissions informatives (83,21€).


Grup municipal d'ICV-EUiA. 3 regidor/es

Grup municipal de PxC. 3 regidors

El següent regidor del grup municipal de PxC no autoritza la publicació de la seva declaració:

  • Gerardo Esteban Serrano Corpas. Indemnització per assistència efectiva al plens (124,83€) i comissions informatives (83,21€).
  • Juan Gómez Montero. Indemnització per assistència efectiva al plens (124,83€) i comissions informatives (83,21€).

Grup municipal de GG. 2 regidor/a

Grup municipal de CiU. 2 regidor/a

To top