Declaracions d'activitats i béns

Regidors, regidores i personal directiu

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet publica a la web la declaració d'activitats i béns patrimonials de les seves regidores i regidors i dels càrrecs directius de la corporació, que s'han realitzat de manera voluntària.

El model de declaració va ser aprovat al Ple municipal celebrat el 26 d'abril de 2010.

DECLARACIONS INICIALS MANDAT 2015-2019