Participació

La participació en el procés del PAM

Seguint el que és una de les prioritat pel govern municipal en  al nou mandat, les accions del procés participatiu del PAM busquen renovar i aprofundir encara més sobre aquelles formes de participació que cerquin:

  • Aconseguir passar de la mera “participació” a la “implicació” ciutadana com a forma de “corresponsabilització” 
  • Aconseguir la implicació TANT de la participació “organitzada” (participació més tradicional a partir de les entitats), COM de la “no organitzada” (participació individual, foment de la participació telemàtica i les xarxes socials, etc.). És a dir, un dels objectius de la modernització de la participació és que aquesta arribi individualment a les persones que fins ara no han trobat la forma de canalitzar la seva implicació amb la ciutat. 
  • Una presència de major proximitat dels responsables polítics municipals (activitats més obertes, més diversificades i a peu de carrer). 
  • Escoltar les especificitats dels col·lectius ciutadans que conformen la nostra ciutat. Per exemple: fer evident la relació que existeix entre una acció de mobilitat i les necessitats dels nostres nous universitaris; o bé pensar les accions d’urbanisme també des del punt de vista de la conciliació.
 
 

Enquesta

A més de participar a les activitats presencials que s'han organitzat també podeu fer-nos arribar la vostra opinió responent a la següent enquesta. Només seran 10 minuts.